141-150 / 173
PreviewTitleCreatorIssue Date
NURK064.jpg.jpgKadın portre krokisi (sanatçının anneannesi), Adnan Çoker galerisi, 1960-1961 ders yılı - Sketch of a woman's face (the artist's grandmother), Adnan Çoker gallery, 1960-1961 ders yılıNur Koçak1960; 1961
NURK051.jpg.jpgBalık Pazarı, litografi, Sabri Berkel baskı atölyesi, 1968 - Lithography of fish market, printing studio of Sabri Berkel, 1968Nur Koçak1968
NURK074.jpg.jpgSanatçının evinden sokak görünümü (Washington, ABD), 1959-1960 ders yılı - Street view from the artist's apartment (Washington, USA), academic year 1959-1960Nur Koçak1959; 1960
NURK045.jpg.jpgGeorges Seurat'nın "Une Baignade, Asnières" [Asnières'de Yıkananlar] resminden kopya, açık-koyu kompoziyon etüdü, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Copy from Georges Seurat's painting "Une Baignade, Asnières", composition study in light and shadow, studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968Nur Koçak1967; 1968
NURK094.jpg.jpgLeylekler, Cemal Tollu atölyesi, 1961-1962 ders yılı - Storks, studio of Cemal Tollu, 1961-1962 ders yılıNur Koçak1961; 1962
NURK087.jpg.jpgCanlı modelden desen, ayakta duran kadın etüdü, resme hazırlık, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Life study of a female nude standing, preparatory study, studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968Nur Koçak1967; 1968
NURK082.jpg.jpgOtoportre, 1959-1960 ders yılı - Self-portrait, academic year 1959-1960Nur Koçak1959; 1960
NURK043.jpg.jpgCharles Sheeler'ın "Bucks County Barn" resminden kopya desen, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Copy study from Charles Sheeler's painting "Bucks County Barn", studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968Nur Koçak1967; 1968
NURK106.jpg.jpgCanlı modelden desen, oturan çıplak kadın etüdü, resme hazırlık, Cemal Tollu atölyesi, 1965 - Life study of a seated female nude, preparatory study, studio of Cemal Tollu, 1965Nur Koçak1965
NURK013.jpg.jpgCanlı modelden desen, çıplak erkek etüdü, resme hazırlık, Cemal Tollu atölyesi, 1964 - Life study of a male nude, preparatory study, studio of Cemal Tollu, 1964Nur Koçak1964
141-150 / 173

Discover