10921-10930 / 10964
PreviewTitleCreatorIssue Date
DRKH170001.jpg.jpg
Yusuf Taktak, İsimsiz, "3. Kartal Kültür ve Sanat Şenliği" (Kartal, İstanbul, 1979), iş hazırlığı - Yusuf Taktak, Untitled, "3rd Kartal culture and Art Festival" (Kartal, Istanbul, 1979), artwork preparationYusuf Taktak1979-08-16
DRKH166.jpg.jpgYusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), saldırı sonrası işten görünüm - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork after being vandalisedYusuf Taktak1976-06
DRKH163.jpg.jpg
Sanatçılar ve müzisyenler, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976) sırasında sanatçıların eserlerine yapılan saldırıları, Yusuf Taktak'ın "İki Dünya" işi önünde protesto ederken - Artists and musicians protesting the attacks on artworks occured during "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976) in front of Yusuf Taktak's vandalised "Two Worlds"Yusuf Taktak1976-07-23
DRKH165001.jpg.jpg
Cihat Aral, "İşçi Analar ve Çocukları", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Işıklar Kapalı Spor Salonu, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Cihat Aral, "Worker Mothers and Their Children", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Işıklar Interior Sports Facility, Antalya, 1976), artwork preparationCihat Aral1976-06
DRKH162001.jpg.jpg
Yusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork preparationYusuf Taktak1976-06
DRKH147001.jpg.jpgYusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), işten görünüm - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork viewYusuf Taktak1976-06
DRKH153001.jpg.jpg
Avni Memedoğlu, İsimsiz, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Yenikapı trafosu, Antalya, 1976), saldırı sonrası işten görünüm - Avni Memedoğlu, Untitled, "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Yenikapı transformer building, Antalya, 1976), artwork after being vandalizedAvni Memedoğlu1976-06
DRKH177.jpg.jpgZepür Hanımyan, "Makina II" (1973), "1. Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Sergisi" (Harbiye Spor ve Sergi Sarayı, İstanbul, 1977), işten görünüm - Zepür Hanımyan, "Machine II" (1973), "1st Visual Artists Association May Exhibition" (Harbiye Sport and Exhibition Hall, Istanbul, 1977), artwork viewZepür Hanımyan1977-05-01
DRKH179.jpg.jpgSeyyit Bozdoğan, İsimsiz, "1. Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Sergisi" (Harbiye Spor ve Sergi Sarayı, 1977), işten görünüm - Seyyit Bozdoğan, Untitled, "1st Visual Artists Association May Exhibition" (Harbiye Sport and Exhibition Hall, 1977), artwork viewSeyyit Bozdoğan1977-05
DRKH184.jpg.jpgAsım İşler, İsimsiz, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Meydankavağı trafosu, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Asım İşler, Untitled, "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Meydankavağı transformer building, Antalya, 1976), artwork preparationAsım İşler1976-06
10921-10930 / 10964