10911-10920 / 10925
PreviewTitleCreatorIssue Date
SRBDOC0461.jpg.jpg
Prenses Nimet Hanımefendi'ye gönderilen kartpostal, 5 Mart sene 1904 - Postcard sent to Princess Nimet Hanım Effendi, 05.03.1904-1904-03-05
CEKW110001.jpg.jpg
Cengiz Çekil, "Paramparça", "Sınırları Aşmak" sergisi, İzfaş Sanat Galerisi, İzmir, 1998 - Cengiz Çekil, "Smashed into Pieces", "Stepping Beyond The Borders" exhibition, İzfaş Art Gallery, İzmir, 1998Cengiz Çekil1998
CEKW104.jpg.jpgCengiz Çekil, "İsimsiz (Okul Çocuğu Malzemeleri)", "Sergileme/ Yerleştirme", MD Şantiye Galeri, İzmir, 1994 - Cengiz Çekil, "Untitled (Materials for Pupils)", "Exhibition/Installation", MD Şantiye Gallery, İzmir, 1994.Cengiz Çekil1994-05-17; 1994-06-18
CEKW127001.jpg.jpg
Cengiz Çekil, "Fani Bir Anıt (No. 1)", "Büyük Sergi 2", Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1990 - Cengiz Çekil, "A Mortal Monument (No. 1)", "Grand Exhibition 2", Mimar Sinan University State Painting and Sculpture Museum, 1990Cengiz Çekil1990
CEKW102001.jpg.jpg
Cengiz Çekil, "Kazananlar", "Sergileme/Yerleştirme", MD Şantiye Galeri, İzmir, 1994 - Cengiz Çekil, "Winners", "Exhibition/Installation", MD Şantiye Gallery, İzmir, 1994Cengiz Çekil1994-05-17; 1994-06-18
CEKW134001.jpg.jpg
Cengiz Çekil, "Yer Demir, Gök Bakır" (1975/2010), "Cengiz Çekil" sergisi, Rampa, 2010 - Cengiz Çekil, "Iron Earth, Copper Sky" (1975/2010), "Cengiz Çekil" exhibition, Rampa, 2010Cengiz Çekil1975; 2010
CEKW171001.jpg.jpg
Cengiz Çekil, "Düzenleme", "10 Sanatçı 10 İş: A", Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul), 1989 - Cengiz Çekil, "Arrangement", "10 Artists 10 Works: A", Atatürk Cultural Center (Istanbul), 1989Cengiz Çekil1989-06-15
CEKW013001.jpg.jpg
Yaşanmış Bir Yılın Takvimi - Calendar of a Year LivedCengiz Çekil1977
CEKW039001.jpg.jpg
Dönüşüm - ConversionCengiz Çekil1981
CEKW136001.jpg.jpg
Görsel Parkurlar - Visual TracksCengiz Çekil1979
10911-10920 / 10925