21-30 / 88
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW077001.jpg.jpg
"Kıtaların Birleştiği Yer", taslak ve notlar - "Where the Continents Meet", sketches and notes-1997
KARW1154.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Osmanlı Nisa Soyağacı" (1994) için taslak - Gülsün Karamustafa sketch for "Genealogy" (1994)Gülsün Karamustafa1994
KARW1720.jpg.jpgGülsün Karamustafa'nın 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali'ndeki duvar resmi için eskiz, 1976 - Sketch for Gülsün Karamustafa's mural in the 13rd Antalya International Film and Art Festival-1976
KARW1769.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Asker" (sol üst, 1976), "Harun Karadeniz'in Mezarında" (sağ üst, 1979) ve "Ayşe" (alt, 1978) resimleri için eskizler - Gülsün Karamustafa, sketches for "Soldier" (upper left, 1976), "In The Graveyard of Harun Karadeniz" (upper right, 1979) and "Ayşe" (below, 1978) paintings-1976; 1978
KARW1723.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Star Wars" ve "TV Seyreden Turunçköylüler" için taslak, 1982 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Star Wars" and "Turunçköy Villagers Watching TV", 1982-1982
KARW1726.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Yorganın Olam" çinko versiyonu için eskiz, 1983 - Gülsün Karamustafa, sketch for zinc version of "Let Me Be Your Quilt", 1983-1983
KARW1725001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Uçuş" için eskizler, 1981 (kontrplak yorumu) - Gülsün Karamustafa, sketches for "Ascension", 1981 (plywood interpretation)-1981
KARW1771.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "İstanbullu Kız" ve "Bir A La Turca Şarkıcısının Üçlü Portresi" (1982) için eskiz-1982
KARW1724.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Şehzade" resmi için eskiz, 1993 - Gülsün Karamustafa, sketch for "Child Sultan" painting, 1993-1993
KARW1627001.jpg.jpg
"Zamanlar Olduğu Gibi, Renklendirilmiş Zamanlar", not ve taslaklar - "Time As It Was, Times In Color", notes and sketchesGülsün Karamustafa1994
21-30 / 88

Discover

Issue Date