31-40 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARW317001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın  "Toplu Sergi"deki (1987) "Somutlaşmış Kurguların Doymazlığı" işi hazırladığı fotoğraflar - Photos prepared by İsmail Saray for his work "Insatiable Hunger of Realised Concepts" presented in "Joint Exhibit" -1987
SARW343001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Kara Mektubu Bekleyenler" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Awaiting Black Mail"-1984
SARDIV226.jpg.jpg
Gazi Resim-İş öğrencilerinin Kırşehir’deki Cacabey Camii’ne yapılan bir okul gezisi, takribî 1965-67 - Gazi Arts-Crafts student's school trip to Cacabey Mosque in Kırşehir, c. 1965-67-1967-04-30
SARDIV225.jpg.jpgİsmail Saray (sağdan birinci) ve arkadaşları okul yatakhanesinde (Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara) - İsmail Saray (first from the right) and his friends in the school dormitory (Gazi Education Institute, Ankara)-1964; 1967
SARDIV206.jpg.jpg
İsmail Saray (ikinci sıra, soldan ikinci) sınıf arkadaşlarıyla, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (second row, second from left) with his classmates, Gazi Education Institute (Ankara)-1964; 1965
SARDIV228.jpg.jpg
İsmail Saray sınıf arkadaşlarıyla modelaj atölyesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (left) with his classmates in the modelling studio, Gazi Education Institute (Ankara)-1967-04-13
SARDIV204001.jpg.jpg
Temel Hamza Bahadır ve İsmail Saray büstleriyle, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - Temel Hamza Bahadır and İsmail Saray with their busts, Gazi Education Institute (Ankara)-1965-06-23
SARDIV227.jpg.jpg
İsmail Saray (solda) modelaj atölyesinde çalışırken, Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara - İsmail Saray (left) in the modelling studio, Gazi Education Institute, Ankara-1967-04-13
SARDIV207.jpg.jpg
İsmail Saray (solda), Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (left), Gazi Education Institute (Ankara)-1965-03
SARW290001.jpg.jpg
İsmail Saray, "Under Democracy", Paper Based, Consort Gallery, Imperial College, Londonİsmail Saray1992-04-23; 1992-05-30
31-40 / 45

Discover

Issue Date