21-30 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARDIV219006.jpg.jpg
İsmail Saray (solda) Diyarbakır Dicle İlk Öğretmen Okulu'nda resim-iş öğretmenliği yaptığı dönemde arkadaşlarıyla - İsmail Saray (left) with colleagues from the Diyarbakır Dicle Teachers College, where he taught arts and crafts-1967-12-23
SARDIV221004.jpg.jpg
İsmail Saray'ın (solda) Diyarbakır Dicle İlk Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yaptığı yıllardan bir fotoğraf - A photograph from the years that İsmail Saray (left) taught at Diyarbakır Dicle Teachers College-1968-02
SARDIV222001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın Diyarbakır Dicle İlk Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yaptığı yıllardan fotoğrafları - Photographs of İsmail Saray from the years he taught at Diyarbakır Dicle Teachers College-1968-01; 1968-02
SARW337001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Satılmış Topraklar" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görsel ve taslaklar - Images and sketches for the creative process of İsmail Saray's work "Exported Soil"-1987
SARW208001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "10 Sanatçı 10 İş: A" sergisinin kataloğunda kullanılmak üzere hazırladığı fotoğraflar - Photographs taken for the preparation of the "10 Artists 10 Works: A " exhibition catalog-1989
SARW272001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "8 Sanatçı 8 İş: B" sergisinin kataloğu için hazırladığı görsel - Image prepared by İsmail Saray for the catalog of "8 Artists 8 Works: B" exhibition-1990
SARW405.jpg.jpg"Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular", detay - "Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts", detailİsmail Saray1993-03
SARW300001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Boğazı Tutanlar" işinin araştırma ve yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the research and creative process of İsmail Saray's work "Those Fighting for the Bosphorus"-1982
SARW193001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 2. Yeni Eğilimler Sergisi'ndeki isimsiz işi için topladığı görseller - Images that İsmail Saray collected for his untitled work at the 2nd Exhibition of New Trends in Art-1979
SARW357001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Egemenlik Disiplini" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Discipline of Sovereignty"-1987
21-30 / 45

Discover

Issue Date