2061-2070 / 2108
PreviewTitleCreatorIssue Date
DRKH164.jpg.jpg"13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976), sanatçı kampı (oba) - "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976), artists' camp-1976-06
DRKH158001.jpg.jpg
"13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976), obada iş hazırlıkları - "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976), artwork preparations at the artists' camp-1976-06
DRKH169001.jpg.jpg
"İlerici Ressamlar ve Heykelciler Grubu, Haziran 1976 Antalya / Duvar Resmi ve Heykel Çalışmaları Olayı" (İstanbul Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul, 1976), sergiden görünüm - "Progressive Painters and Sculptors Group, June 1976 Antalya / Mural and Sculpture Works Event" (Istanbul Municipal Art Gallery, Istanbul, 1976), exhibition view-1976
DRKH168.jpg.jpgCihat Aral (solda), Orhan Taylan (ortada) ve Zehra Aral (sağda) - Cihat Aral (on the left), Orhan Taylan (in the middle) and Zehra Aral (on the right)-1976
DRKH170001.jpg.jpg
Yusuf Taktak, İsimsiz, "3. Kartal Kültür ve Sanat Şenliği" (Kartal, İstanbul, 1979), iş hazırlığı - Yusuf Taktak, Untitled, "3rd Kartal culture and Art Festival" (Kartal, Istanbul, 1979), artwork preparationYusuf Taktak1979-08-16
DRKH166.jpg.jpgYusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), saldırı sonrası işten görünüm - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork after being vandalisedYusuf Taktak1976-06
DRKH163.jpg.jpg
Sanatçılar ve müzisyenler, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976) sırasında sanatçıların eserlerine yapılan saldırıları, Yusuf Taktak'ın "İki Dünya" işi önünde protesto ederken - Artists and musicians protesting the attacks on artworks occured during "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976) in front of Yusuf Taktak's vandalised "Two Worlds"Yusuf Taktak1976-07-23
DRKH165001.jpg.jpg
Cihat Aral, "İşçi Analar ve Çocukları", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Işıklar Kapalı Spor Salonu, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Cihat Aral, "Worker Mothers and Their Children", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Işıklar Interior Sports Facility, Antalya, 1976), artwork preparationCihat Aral1976-06
DRKH162001.jpg.jpg
Yusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork preparationYusuf Taktak1976-06
DRKH147001.jpg.jpgYusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), işten görünüm - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork viewYusuf Taktak1976-06
2061-2070 / 2108