11-20 / 2531
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM148001.jpg.jpgM.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi ile Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Günümüz Sanatçıları 14. İstanbul Sergisi seçici kurul raporu - Report by the jury of the 14th Contemporary Artists Istanbul Exhibition organized with the collaboration of M.S.U. Painting and Sculpture Museum and Painting and Sculpture Museums Associations-1993-05-12
RHM143001.jpg.jpg
İhsan Fahri'nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği çalışmaları ve Günümüz Sanatçıları 6. İstanbul Sergisi hakkında yazısı - Article about Istanbul Painting and Sculpture Museum, activities of the Painting and Sculpture Museums Association and the 6th Contemporary Artists Istanbul Exhibition by İhsan Fahriİhsan Fahri1985-02-06
RHM142001.jpg.jpgMSÜ rektörü Gündüz Gökçe'nin Günümüz Sanatçıları 15. İstanbul Sergisi hakkında yazısı - Article about the 15th Contemporary Artists Istanbul Exhibition by Gündüz Gökçe, rector of Mimar Sinan UniversityGündüz Gökçe1994
RHM437001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği başkanı Leyla Belli tarafından Fikri Sağlar'a gönderilen geleneksel akşam yemeği daveti - Invitation for traditional dinner sent from Leyla Belli, head of Painting and Sculpture Museums Assocaition to Fikri SağlarLeyla Belli1993-09-07
RHM430001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından SEKA'ya gönderilen kağıtların ödemesi hakkında yazışmalar - Correspondences about the payment of papers sent by Painting and Sculpture Museums Association to SEKALeyla Tevfikoğlu, Leyla Belli1992-11-25; 1997-03-14
RHM438001.jpg.jpgHeykeltraş Haluk Tezonar'ın ölüm ilanı duyurusu - Obituary of sculptor Haluk Tezonar-1995-01-05
RHM656001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 6. İstanbul Sergisi'nin 13. Uluslararası İstanbul Festivali kapsamına alınması hakkında İhsan Fahri tarafından Vedat Demirci'ye gönderilen teşekkür mektubu - Letter of gratitude sent from İhsan Fahri to Vedat Demirci about organization of the 6th Contemporary Artists Istanbul Exhibition in the context of 13th International İstanbul Festival-1985-02-05
RHM876001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli tarafından İsmail Tunalı'ya gönderilen İstanbul Resim ve Heykel Müzesi tarafından düzenlenen panel ve Günümüz Sanatçıları 8. İstanbul Sergisi hakkında mektup - Letter sent from Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) to İsmail Tunalı about the panel organized by Istanbul Painting and Sculpture Museum and the 8th Contemporary Artists Istanbul ExhibitionLeyla Belli1987-06-17
RHM806001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından 1. Günümüz İstanbul Sanatçıları Sergisi seçici kurul toplantısı hakkında seçici kurul üyelerine gönderilen mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) to jury members of 1st Contemporary Istanbul Artists Exhibition for jury meetingDevrim Erbil1980-06-10
RHM807001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından ''Çağdaş Müzecilik ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin sorunları'' açık oturumu katılımcılarına gönderilen mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) to the participants of ''Contemporary Museology and Problems of Istanbul Painting and Sculpture Museum''Devrim Erbil1980-03-12
11-20 / 2531

Discover