21-40 / 185
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00143.jpg.jpg1300 senesi Kanun-i Sani-Şubat dönemi maaşı olan 133 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Birinci Sene Muavini Osman imzalı senet-1885-02-24
ACNEVP00140.jpg.jpgTo the councilor. The writer resignes form the position of the mufti because of health problems.--
ACNEVP00122.jpg.jpg
Şadırvandaki karakolhane maddesi için Hasan Bey Efendiyi Vekil tayin Ettiğine dair Bedri Cebezade Mustafa imzalı istida. [6 Nisan 1310]-1894-04-18
ACNEVP00114.jpg.jpg172 dr, is payed to Mehmet S. Hojakalaki as his salary for 43 days.-1908-06-04
ACNEVP00094.jpg.jpgTo Arif Vei Voliotaki, mouezin of the Teke of the Harasani mosque. Council of the Muslim Elders provides him with a three months leave from work.-1922-04-14
ACNEVP00072.jpg.jpg1311 senesi Mart ayına ait 1 aylık maaşı olan 650 kuruşun Maarif Sandığı'ndan alındığına dair senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00064.jpg.jpg1302 Şubat-1303 Mart dönemine ait 2 aylık maaşı olan 400 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Bevvab Hüseyin imzalı senet. [8 Ağustos 1303]-1887-08-20
ACNEVP00031.jpg.jpgDraft note concerning the resignation of Hasan Stilianaki, the death of his substitute Sani(?) Jayianaki, the fact that Behatses, substitute for Huseyn Bamata(?) is excluded for reasons of affinity, while his substitute Pertef Ef. Refataki(?) resigned.--
ACNEVP00020.jpg.jpgRumca Muallimi Borzobaki Andrea'nın 1302 Teşrin-i Sanisine ait olan 808,5 kuruşluk maaşını Maarif Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [8 Kanun-i Evvel 1312]-1896-12-20
ACNEVP00001.jpg.jpgProposal for the appointment of Mehmet Tsumbedaki at the seat of the Sub(?)-Secretary of the Directory.-1902-06-01
ACNEVP00184001.jpg.jpg
Hicri 1330-1331 yıllarında hayrat sahipleri için okunan Kuran'ın mükafatı olarak karilere ödenen miktarları gösteren defter.-1911; 1912
ACNEVP00153.jpg.jpg1312 senesi Haziran-Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 750 kuruşu Vilayet Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Vilayet Maarif Meclisi Katibi Mehmed Ali imzalı pusula. [5 Teşrin-i Sani 1312]-1896-11-17
ACNEVP00152.jpg.jpgThe Halife of the Kadridon mosque, Saliagazade Mehmet Sadin Efendi receives a permission of absence for 2 months, in order to go to Kostadinopolis for family reasons.-1923-01-21
ACNEVP00144.jpg.jpg1300 senesi Kanun-i Sani maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Resim ve Hendesse Muallimi Osman Nuri imzalı senet-1885-03-02
ACNEVP00124.jpg.jpg
The writer informs Mr. Georgion Plimedili that their representative Geogios Pakaimakis (?) is going to provide him with the information he had been asking for concerning a certain case.--
ACNEVP00107.jpg.jpgBelediye Komiseri Efendi'ye altı adet yatağın teslim edildiğine dair makbuz. [6 Teşrin-i Evvel 1331]-1895-11-18
ACNEVP00068.jpg.jpg
Maarif Sandığı 1299 senesine ait maaş senedatı [1299]-1883; 1884
ACNEVP00035.jpg.jpgMektep ve medrese muallimlerin maaşlarını gösteren pusula.--
ACNEVP00026.jpg.jpgİmam, hatip ve vaizlerin isimlerini gösteren liste. [17 Haziran 1320]-1904-06-30
ACNEVP00015.jpg.jpgAltıncı sene mualliminin 1306 Mayıs maaşı olan 500 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-13
21-40 / 185
Discover
Issue Date
Browse