11-20 / 185
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00182.jpg.jpg1308 senesi Haziran ayına ait İstihkakı olan 44 kuruşu İhtiyat Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [31 Ağustos 1308]-1892-09-12
ACNEVP00121.jpg.jpg1299 senesi Haziran-Ağustos dönemine ait 3 aylık maaşı olan 225 kuruşu Kaza Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Varoş Muallimesinin Vekili Ahmed imzalı senet. [2 Eylül 1299]-1883-09-24
ACNEVP00118.jpg.jpg1312 senesi Teşrin-i Evvel maaşı olan 200 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Seyyar Memuru Musa Kazım imzalı senet. [25 Kanun-i Evvel 1312]-1897-01-06
ACNEVP00167.jpg.jpg1301 senesi Eylül dönemine ait 1 aylık maaşı olan 350 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İnas-ı Rüşdiye Yazı Muallimi Mehmed Emin mühürlü pusula. [24 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-05
ACNEVP00158.jpg.jpg1301 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hitabet Muallimi Ali Cemali imzalı pusula. [16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00160.jpg.jpg1301 senesi Eylül dönemine ait 1 aylık maaşı olan 350 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Üçüncü Sene Muallimi Mustafa mühürlü pusula. [16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00139.jpg.jpgTeşrin-i Sani-Kanun-i Evvel 1312 dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Katibi Mehmed Ali imzalı makbuz. [9 Kanun-i Sani 1312]-1897-01-21
ACNEVP00142.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Sani maaşı olan 100 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Birinci Sene Muallimi Mustafa imzalı senet.-1884-02-16
ACNEVP00181.jpg.jpg1312 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 750 kuruşun Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair senet. [11 Mayıs 1312]-1896-05-23
ACNEVP00130.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Sani ayına ait 1 aylık maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hitabet Muallimi Ali Cemali imzalı senet. [22 Mart 1302]-1886-04-03
11-20 / 185

Discover

Issue Date