1-10 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVO00159.jpg.jpg
1300 senesi Mart başlangıcından 1311 senesi Mayıs sonuna kadar Eytam Sandığında vuku bulan masarifatı gösteren defter. [Mart 1300-1311]-1884-03
ACNEVO00167001.jpg.jpg
Müteveffa Alyotaki Halim Efendi'nin eytamının 1305 senesi senedatı. [1305]-1889; 1890
ACNEVO00139001.jpg.jpg
Meclis-i Umumi-i Vilayetin Heyet-i hususiye-i İslamiyesinin lağvı üzeriene Ellerindeki senedatın devir teslim defteri [10 Eylül 1305]-1889-09-22
ACNEVO00132.jpg.jpgİbadizaki (?) Kör Mehmed'in nafakası olan 25 kuruşu Eytam Sandığı'ndan aldığına dair vasisi Mehmed Esad imzalı senet. [1 Ağustos 1297]-1881-08-13
ACNEVO00181.jpg.jpg
Eytam Sandığı varidat yevmiye defteri. [Ağustos 1297]-1881-08
ACNEVO00071.jpg.jpg
Kendreli Haydar Ağa Hasanaki'nin istdası üzerine müteveffa Mülayim Mustafazaki'nin yetimlerinin dükkan ve kahvehanelerinin tamirat masraflarının karşılanmasına dair alınan karar. [25 Kanun-i Sani 1304]-1889-02-06
ACNEVO00025.jpg.jpgMehmed Ağa’yı kendisine kefil olarak gösteren Predorya Köyü’nde oturan Cabadonaki Mehmed Ağa’nın zevcesinin Eytam Meclisi’nde hazırlanmış kefaletnamesi. [28 Haziran 1305]-1889-07-10
ACNEVO00036.jpg.jpg17 Teşrin-i Evvel 1299 tarihli üzerinde evkafın yazan, içerik olmayan kağıt parçası. [17 Teşrin-i Evvel 1299]-1883-10-29
ACNEVO00013.jpg.jpgÖmer Ağa’nın yetimleri Hasan ve Cemile’nin muhasebesi. [1303-1306]-1888; 1891
ACNEVO00075.jpg.jpgMüteveffa Dakalaki Hüseyin Ağa'nın yetimlerinin mutasarrıf oldukları bir yağhanenin tamir masrafları karşılığında 528 kuruş 10 parayı usta v.s masrafı olarak yetimlerin kendi hesaplarından ödenmesine müsaade edilmesi hususunda. [5 Kanun-i Evvel 1296]-1880-12-17
1-10 / 34