21-40 / 102
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVDIV00001.jpg.jpgÖlen iki kişinin definleriyle ilgili kayıt.--
ACNEVDIV00091.jpg.jpgThe Muslim foundations against Ali Vei Kazazalidaki-1913
ACNEVDIV00071.jpg.jpgAli Alis (Velis?) appointed supervisor in Council of the Muslim Elders takes the oath-1901-01-03
ACNEVDIV00035.jpg.jpgKadiriye Tarikatı ile ilgili matbu risale kapak sayfası. [1323]-1907
ACNEVDIV00007.jpg.jpg1324 Zilhiccesi’nin 1'inde ayın görünmemesine bağlı olarak Cuma günü Bayram yapılacağına dair ilam. [8 Teşrin-i Sani 1322]-1906-11-21
ACNEVDIV00098001.jpg.jpg
Gelen-Giden evrak Kayıt defteri [11 Mayıs 1311- 6 Şubat 1313]-1895-05-23; 1898-02-18
ACNEVDIV00093.jpg.jpgZoraraki Mazlum evladları--
ACNEVDIV00082.jpg.jpgGirid vilayetinde kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçülerinin (kıyye ve mezro) Mikyasat-ı Cedide’ye tahvili hususunda Meclis-i İdare-i Vilayet’in teşkil ettiği komisyonun hazırladığı tahvil cetveli. [27 Mart 1288]-1872-04-08
ACNEVDIV00080.jpg.jpgŞemsa Binti Vanzuraki Emin Ağa adlı hanımın zarfı.-1915-09-09
ACNEVDIV00076.jpg.jpg31 Kanun-i Sani 1310-1311 verilen değişik tarihli 100 adet koçanı havidir yazılı kağıt parçası.--
ACNEVDIV00069.jpg.jpg175 numaralı kayıt.--
ACNEVDIV00066.jpg.jpgTowards Lawyer G. Ploumidi: Shipment of a certificate he had been asking for-1906-10-01
ACNEVDIV00044.jpg.jpg
Üzerinde Şeref-i İlm ve Hüsn-i Ahlak ile iktisab edilir ibaresi bulunan bir belge. [11 Mart 1323]-1907-03-24
ACNEVDIV00013.jpg.jpg
Numarası, ismi ve derecesi belirtilmiş muhtelif isimleri havi liste. (Açıklama bulunmamaktadır).--
ACNEVDIV00004.jpg.jpgÇeşitli isimleri havi pusula.--
ACNEVDIV00102.jpg.jpgİsmail Hakkı ve Esseyyid Kamil mühürlü hususi bir mektup. [9 Cemaziyelevvel 1287]-1870-08-07
ACNEVDIV00088000.jpg.jpg
1297-1299 (Hicri) yılları arasında Müslüman hanımların isimlerini ihtiva eden defter. [1299]-1883
ACNEVDIV00087.jpg.jpgThe muftis certifies that...--
ACNEVDIV00008.jpg.jpg
Letters of N. Karakoudakis, lawyer at the case of the Wakf Metoch (Vakoufikou Metohiou) Dramio(?), to his brother Yeorgaki and an honored and dear friend.-1905-04-23; 1905-04-30
ACNEVDIV00100001.jpg.jpg
Vakfiye defteri fihristi. [19 Zilhicce 1320]-1903-03-19
21-40 / 102
Discover
Browse