1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVS00044.jpg.jpg
Writer states Chania Moufti that her ex husband Hasan Nouraki or Mousaraki had been killed (Esfagi) in Sarakines Selinou his properties were inherited by his sons because his wife had divorced him (Xekapinothi) however her first son had been killed too.-1908-10-13
ACNEVS00046.jpg.jpgLahinezona Atrozi Fatma'nın terekesinden bakayadaki hesabı [1 Şubat 1316]-1901-02-14
ACNEVS00029.jpg.jpgZaki Melik Bey'in varislerine ait olup Eytam Nazırı'nca mahfuz edilen 1/2 masuralık ab-ı lezizin mecrasına dair yapılan tedkik.-1903-07-09
ACNEVS00037.jpg.jpg
Mazlum Ayas Gönaki'nin mirasçılarının listesi olup, Müessesat-ı Diniye Sandığı emanetinde saklanan nüsha. [10 Şubat 1316]-1901-02-23
ACNEVS00031.jpg.jpg
Mahmudpaşa'da Servi Mahallesi'ndeki emlaka mutasarrıf olan Osman Nuri Efendi'nin vefatı ile eşi ve çocukları arasında mirasının taksimi konusunda takrir. [16 Nisan 1323]-1907-04-29
ACNEVS00014.jpg.jpg
Veli bin Selim Mollavelaki eytamı dosya muhafazası içinde Melike Arnavudopola'nın terekesi ve mirasının taksim belgeleri. Ali Çakaraki'nin eşi Melike Arnavudopola'nın eytamı dosya muhafazası. [27 Şubat 1317]-1902-05-12
ACNEVS00008.jpg.jpgVefat eden Halime binti Yusuf Toçaki Hanım’ın mirasçısının kızı Zeynep olduğuna dair tezkere. [7 Mayıs 1321]-1905-03-20
ACNEVS00006.jpg.jpgMehmed Velevnaki’nin terekesi. [23 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-11-05
ACNEVS00015.jpg.jpg
Afloku Süleymanın kerimesi Reşide'nin zevci Gaib Yüzbaşı Resul'un muhasebesi ve miras ve intikallere ait çeşitli hukuki meseleler hakkında fetvaları ihtiva eden müsvedde. [24 Kanun-i Sani 1309-15 Kanun-i Sani 1316]-1894-02-05; 1901-01-28
1-9 / 9
  • 1

Discover

Issue Date