1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVS00047.jpg.jpgAnosaki Papa Dimitri müteveffa Osman Reisaki Molla Bekir'in mirasçılarına olan borcunu gösteren resmi senet. [30 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-11
ACNEVS00042000.jpg.jpg
Emin Ağa'nın terekesini ve Emin Ağa'nın medyun olduğu miktarı gösteren pusulalar. [1310-1313]-1894; 1897
ACNEVS00061.jpg.jpg
Yorgi ibn Yuanna Papazo Manolaki'nin evlatlarının terekesi. [27 Eylül 1306]-1890-10-09
ACNEVS00048.jpg.jpgVefat eden eşi Mustafa'nın mirası mallarının satılmasına karar veren diğer mirasçıların üçü kız beş çocuğu bulunduğundan mağdur oalacağına dair Pasasoyano Kariyesi sakinlerinden Latifopola Şemsa imzalı istida [3 Eylül 1310]-1894-09-15
ACNEVS00026.jpg.jpgMüteveffa Kardeşi Reiszade Ahmed Efendi'nin Eytam Kalemi'nde mahfuz defteri buradan aldığına dair Reisaki Hasan imzalı pusula. [25 Eylül 1306]-1890-10-07
ACNEVS00016.jpg.jpgÇinici Arapzade Musa Efendi'nin kızı Hatice Hanım'ın mirasından hisselerine düşen 78,5 kuruşun alındığına dair makbuz. [20 Şubat 1309]-1894-03-04
ACNEVS00011.jpg.jpgKunduracı İsmail Dervişaki'nin sanatı ile ilgili olarak bazı aletler satın almak için validesi Tayyibe ve Bursalı Poladan miras kalan Eytam Sandığı'ndaki parasından 500 kuruş talebi. [21 Mart 1306]-1890-04-02
ACNEVS00020.jpg.jpgMüteveffa Çoronaki Şakir Ağa'nın terekesinden ahalideki ve Mecidoğlu Ahmed Efendi vasıtasıyla tahsil olunan meblağı gösteren liste. [4 Kanun-i Evvel 1307]-1891-11-16
ACNEVS00017.jpg.jpgTereke miktarlarını gösteren cetvel. [12 Eylül 1314]-1898-09-24
ACNEVS00015.jpg.jpg
Afloku Süleymanın kerimesi Reşide'nin zevci Gaib Yüzbaşı Resul'un muhasebesi ve miras ve intikallere ait çeşitli hukuki meseleler hakkında fetvaları ihtiva eden müsvedde. [24 Kanun-i Sani 1309-15 Kanun-i Sani 1316]-1894-02-05; 1901-01-28
1-10 / 10
  • 1

Discover