Girit Merkez Livası Hanya Muzafından Kisamo Nahiyesine Muzaf Eciroğlu Kariyesinde sakinken Vefat Eden Halikoto Mehmed'in Evladı Mehmed ve Cemal'in vasisi Dedeleri Çizmeci Alişah'ın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam [1 Muharrem 1278]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO01144.jpg125.6 KBJPEG
Başlık
Girit Merkez Livası Hanya Muzafından Kisamo Nahiyesine Muzaf Eciroğlu Kariyesinde sakinken Vefat Eden Halikoto Mehmed'in Evladı Mehmed ve Cemal'in vasisi Dedeleri Çizmeci Alişah'ın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam [1 Muharrem 1278]
Yayın Tarihi
1861-07-08
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/62803
Koleksiyonlar
Biçim
38-53 cm
Kod
ACCEVO01144
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.