1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVC00002.jpg.jpg9 Kanun-i Sani 1305 tarihinde güpe gündüz Rum Çarşısı’ndaki dükkanlarda birkaç kadının gezmeleri üzerine memuriyet icabınca engellenmelerine dair Evkaf ve Eytam Sandığı Mübaşiri Mehmed tarafından Yazılmış dilekçe. [12 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-24
ACNEVC00004.jpg.jpg
Ali Osman Efendi'nin Selamlık Dairesi olduğu mahdumu Osman Efendi'nin ifadesinden anlaşıldığına dair pusula.--
ACNEVC00008.jpg.jpgBaliga Nazife kayıptır kendisi tarafından kim takrir verecektir yine iş yarım kalmıştır. Şu ihtiyar herife işin bitmeyeceğini anlatınız, defolup gitsin. Öteki işleri bitirsin ben say eder İzmir'deki Nazife'den vekaletname alırım. Böylelikle işi bitiririz. Bende Ali imzalıdır. [15 Teşrin-i Evvel 1319]-1903-10-28
ACNEVC00006.jpg.jpgMuslim Foundations against Konstadinou Kapelaki--
ACNEVC00005.jpg.jpg
The writers (Muslim Elders?) complain that the Muslim Representative of their department acts against the interests of the Muslim Community (Notes for composing an official letter?)-1901-08-02
ACNEVC00009.jpg.jpg
To Prince of the Greeks Georgion, High Commissioner. The Muslim Directorate's President complains for the law according to which all Monoteli Vakoufia are going to become private properties of the managers and states-1901-07-07
ACNEVC00003.jpg.jpgMüteveffa Derviş Mehmed Efendi’nin kızı Zeynep’in Fahişe Cemile’nin yanında olduğu, kurtarılması için kendisine veya başka bir yere teslim edilmesini kabul ettiğine dair Kavurzade Hasan Nesim Efendi'nin yazısı. [29 Haziran 1309]-1890-07-11
ACNEVC00007.jpg.jpgTo Mr. Papamastiraki. The Director of the Muslim Foundations protests that although he appointed him responsible for a lot of law suits in favor of the Directorate he does nothing-1904-12-08
ACNEVC00028.jpg.jpgMuslim foundations aganİst Emanuel Sfakis and the others, Paduvas.--
1-9 / 9
  • 1

Discover

Issue Date