1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVSC00031001.jpg.jpg
Muhacirin iane bileti koçanı [30 Teşrin-i Evvel 1338]-1914-11-12
ACNEVSC00004.jpg.jpgWarrant for payment for the sum of 9,20 drahmes to Resvan and Akiden Risvanaki for the third part of the recompensation for the destruction of the estates of Halotsoglou at the years 1896-1898.-1910-08-09
ACNEVSC00011.jpg.jpg
Kurban Bayramında kesilecek kurbanların derilerinin Müslüman fakirlerin iaşe, kefen ve çehiz masraflarına medar olmak üzere toplanması ve kurban kesecek kimselerin derilere zarar vermeye dikkat etmeleri hususuna dair. [28 Eylül-5 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-10-11; 1915-10-18
ACNEVSC00003.jpg.jpgEski Zağra Bahriyeci Halil Ağa’nın ailesi Fatma'nın fukara haline binaen Cemaat-i İslamiye tarafından kendisine verilen 6 frangı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [14 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-27
ACNEVSC00024.jpg.jpg
Mustafa ve validesi Hasibe ikisi birden vefat edip bikes ve fukaradan olup techiz ve tekfini için bir kıta ilm-i haberin Cemaat-i İslamiye'nin riyaset-i alilerine ita kılındığına dair Yeni Mahalle İmamı imzalı yazı. [22 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-04
ACNEVSC00023.jpg.jpgFakir olarak vefat eden Hüseyin'in techiz ve tekfin masrafı olup Vakıf Sandığı'ndan alacağı olan 3 frangı aldığına dair Süleyman Ağa imzalı ilm-i haber. [31 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-13
ACNEVSC00022.jpg.jpgGül Mahallesi'nde Abdullah hanesinde yaşayan muhacirlerden Mustafa Ağa'nın kerimesi Hatice'ye tekfin ve techiz masrafı olan 72,5 kuruşun Cemaat-i İslamiye'den ödendiğine dair makbuz. [22 Temmuz 1330]-1914-08-04
ACNEVSC00012.jpg.jpgMahalle sakinelerinden Molla Osman'ın zevcesi Cemile Hatun'un küçük kızı ve oğlunun fakir olduklarına dair mahalle imamı tarafından Cemaat-i İslamiye Riyaset-i Alileri'ne verilen ilm-i haber. [4 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-17
1-8 / 8
  • 1

Discover