1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVSC00030.jpg.jpgKunduracılık sanatını öğrenmek üzere Maarif tarafından yanına gönderilen Mehmed Dalaki adlı çırağın bir aylık taamiye bedeli olan 30 kuruşu kendisine verilmek üzere İhtiyat Sandığı’ndan aldığına dair Ahmed Cevdet imzalı ilm-i haber [26 Mart 1310]-1894-04-07
ACNEVSC00034.jpg.jpg8. sınıf şakirdanlarından Hüseyin Zihni Efendi ile Hüseyin Şakir, Hasain Hilmi ve Ali Vehbi Efendilerin tarih kitabı satın almalarına mali imkanları yetmediğinden maarifin kendilerine meccanen tarih kitabı verilmesine dair tarih muallimi imzalı senet.-1895-12-04
ACNEVSC00015.jpg.jpg8 kıta kitabın maarif tarafından fakir olan 4. sene talebelerinden Merhum Zenci Mehmed Ağa'nın kerimesi Rabia Hanım'la merhum Şakir Ağa'nın kerimesi Hatice Hanım'a verildiğina dair Mektep Müdüriyeti'ne ita kılınan ilm-i haber. [22 Ağustos 1306]-1890-09-03
ACNEVSC00027.jpg.jpgAli bin müteveffa Afritaki Mehmed Ağa adlı fakir öğrencinin kitap satın almaya muktedir olmadığından kendisine 2 adet kitabın satın alınarak 3. Sene 1. Şube Muallimi Mustafa Hulusi tarafından gönderildiğine dair pusula. [12 Eylül 1311]-1895-09-24
ACNEVSC00008.jpg.jpg
Kaçomatazo Köyü sakinlerinden müteveffa Halim Çaçaronaki terk ettiği kızı evleneceğinden ve fakir olduğundan kendisine Şevkat Sandığı'ndan çehiz yardımı yapılması hususunda Köy Muhtarı Yusufaki'nin şehadetnamesi. [16 Nisan 1306]-1890-04-28
ACNEVSC00009.jpg.jpgKüçük yaşta beli sakatlanmış olan Kolcu Mesud Ağa’nın oğlu Hüseyin'in, daha sonra babasının şiddet uygulaması ile büsbütün yürüyemez duruma düştüğünden kendisine maddi yardım yapılmasına dair dilekçesi. [11 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-23
ACNEVSC00005.jpg.jpgÇehizi için kendi emlakinin hasılatından Kurtzade Ahmed Bey'in nezdinde olan zeytinyağının satımından elde edilecek miktarın kendisine teslimine dair Karacaki Hüseyin Usta'nın vesayeti altındaki Mevlide binti İsmail Mollazaki'nin dilekçesi. [10 Şubat 1305]-1890-02-22
ACNEVSC00013.jpg.jpgYedinci sene şakirdanından Hüseyin bin Salih Ağa ve Veysi bin Muharrem Ağa ile Ali bin İbrahim Efendiler için gereken kitap ve risalelerin maarif tarafından tedarik edilmesi için fukara-ı evlad-ı vatandan olduklarını tasdik eden ilm-i haber. [12 Eylül 1311]-1895-09-24
ACNEVSC00001.jpg.jpgEytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen Serdaraki Seyfullah Bey’in Ramazan masrafı için kendisine 2 Fransız lirası verilmesine dair tezkere [22 Mart 1309]-1893-04-03
ACNEVSC00010.jpg.jpgEytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen Karispiropola Fatma Hanım’ın 5 evladının masraflarının karşılanmasına dair pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10-13
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type
Issue Date