Atina Maarif ve Mezahib Nezaret-i Aliyesi’nden Laşid mutsarrıflığına 23098 numaralı ve 1916 tarihli telgraf mucibince liva dahilinde mekteb-i hususinin tesisi zımnında Cemaat-i İslamiye varidatının had-ı kifayede olup olmadığı hakkında yazı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLGVE00020.jpg1.29 MBJPEG
Başlık
Atina Maarif ve Mezahib Nezaret-i Aliyesi’nden Laşid mutsarrıflığına 23098 numaralı ve 1916 tarihli telgraf mucibince liva dahilinde mekteb-i hususinin tesisi zımnında Cemaat-i İslamiye varidatının had-ı kifayede olup olmadığı hakkında yazı.
Tanım
Laşid İslam İhtiyar Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [6 Temmuz 1332]
Yayın Tarihi
1916-07-19
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/62495
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLGVE00020
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.