Yapmış olduğum resimlerin ebadları - Measurements of my paintings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SRBDOC0004.jpg1.02 MBJPEG
SRBDOC0004A1.jpg980.92 KBJPEG
SRBDOC0004A2.jpg829.51 KBJPEG
SRBDOC0004A3.jpg746.14 KBJPEG
Başlık
Yapmış olduğum resimlerin ebadları - Measurements of my paintings
Yazar/Üreten
Sabiha Rüştü Bozcalı
Tanım
Zarf ve içindeki notlar - Envelope and its contents
Kapsam
Erken 20. yüzyıl/Tarih belirtilmemiş -Early 20th century/ Date not specified
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/6120
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
9,4-16,5 cm, El yazısı, baskı - Handwriting, print
Doküman Sayısı
4
Kod
SRBDOC0004
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tlabar Ailesi - Tlabar Family
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.