1-20 / 96
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVJ00095001.jpg.jpg
İhtiyar Meclisi'nde alınan karaların müsveddeleri [5 Teşrin-i Sani 1293-29 Ağustos 1294]-1877-01-17; 1878-09-10
ACREVJ00094001.jpg.jpg
Resmo Sancağına ait 2 Cemaziyelevvel 1282-25 Rebiülevvel 1284 tarihleri arasında şeriye sicil, vesika ve mazbata kayıt defteri-1865-09-26; 1867-07-27
ACREVJ00091001.jpg.jpg
Resmo Mahkeme-i Şeriyyesi Şubat-Mayıs 1917 dönemine ait zabıtnameleri. [Şubat 1917]-1917-02
ACREVJ00077000.jpg.jpg
1311-1312 dönemine ait Resmo Mahkeme-i Şeriyyesi dava zabıtlarının suretlerini havi defter. [1311-1312]-1895
ACREVJ00051.jpg.jpg
In the name of Nikol. A. Kaffatos, lawyer of Rethymno, Muslim Foundations represented by the director Kiab Veisagadakis, delivery of a call to appear in court on the 6th of June 1908 against Ousta (Usta) Vekir Vakoglakis, shoemaker.-1908-03-24
ACREVJ00050.jpg.jpgResmo Sancağı İhtiyar Meclisi Heyeti'nin 17 Temmuz 1328 tarihli toplantısında alınan karar. [17 Temmuz 1328]-1912-07-30
ACREVJ00049.jpg.jpgEmval-i Eytam Nezareti ilavesiyle Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti vazifeleri Atik Cemaat-i İslamiye'ye mahsus nizamnamenin 25. maddesi hükmünce muteberatdan Suphi ve Sfender Beyefendileri kefil gösterdiğine dair Resmo Müessesat-ı Diniye Müdürü'nün yazısı.-1905-12-04
ACREVJ00047.jpg.jpg
Nazife Sekinogolopola'nın dava dosyası.-1906
ACREVJ00018.jpg.jpgSummons to the Peace Tribunal of Mylopotamos of Miron Ladianos, resident of Perama, as witness at the case of Muslim Religious Foundations, represented by their director, Kiab Ef. (Efendi) Veisagadakis, against Emman. Halkiadakis or Kaimakamis.--
ACREVJ00003.jpg.jpg
Delivery of Muslim Religious Foundations' director Kiab Ef. (Efendi) Veinagadakis to Maria G. Kanelaki of the lawsuit against her of the directorate concerning the anonymous Foundations in the prefecture of Chania (?).-1907-08-02
ACREVJ00002.jpg.jpg
List of the Muslims under regime of interdiction edited by the Holy Court of Rethymno (eleven names are registered from the town and the villages of Rethymno together with the date of interdiction).-1900-12-24
ACREVJ00081.jpg.jpgResmo Sancağı İhtiyar Meclisi'nin 18 Teşrin-i Sani 1309 tarihinde vuku bulan ictimaında, bazı mühim noktaların görüşülerek müşkilatların halli konusunun görüşüldüğüne dair meclis tutanağı. [18 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-30
ACREVJ00079000.jpg.jpg
Towards the Crete Court of Appeal: Court appeal against the administration of Rethymno Muslim Foundations rerpesented by the director Moustafa Kemal Karatzedakis; against the decision no. 3982 by Rethymno Holy Court.-1915-02-28; 1914-12-29
ACREVJ00052.jpg.jpg
In the name of Haralabos A. Kaloeidas, lawyer of Rethymno, Muslim Foundations represented by the director Hatzi (Hacı) Ali Kiazim Veis (Bey) Sinamekakis, resident of Rethymno, to Themistoklis Papadakis, lawyer of Konstantinos A. Sarantinakis.-1903-11-03; 1903-11-13
ACREVJ00086.jpg.jpgResmo Evkaf ve Eytam Meclisi Reisi Ömer Atfi ve Vakıf Muhasebecisi Ali Nazif Efendilerin temyizini istida ettikleri ilamlar hakkında cevapnameler. [19 Kanun-i Sani1303]-1888-01-31
ACREVJ00083000.jpg.jpg
Resmo Kazası Mahkeme-i Şeriyyesi'nde 27 Mayıs 1307-30 Mayıs 1308 döneminde görülen davaların zabıtlarını ihtiva eden defter. [Mayıs 1307-1308]-1891-05; 1892
ACREVJ00082000.jpg.jpg
Hicri 1310/1308 Rumi senesi dava zabıtnamesi [1308]-1892
ACREVJ00067.jpg.jpgRethimnis Public Prosecutor calls Housein Kiavroroustemaki, resident of Chania, to appear at the Chania Peace Tribunal for the case against Hasan Mousanaki.-1906-07-25
ACREVJ00063.jpg.jpgHutbelerde Halife-i Cedid'in ismi zikr olunması gerektiğinin Cami-i Şerife hatiplerine ihtar olması, Ala-ı Din-i Mübin-i İslamiye için tecelliyat-ı maneviyenin zuhuru temenniyatıyla takdim edildiğine dair Hanya Müftü ve Naib Vekili'nin yazısı.-1918-06-26
ACREVJ00058.jpg.jpgIn the name of lawyers Stylianos Kostogiannis and Emmanouil Tsouderos, representing the directorate of Rethymno Muslim Foundations and the director Moustafa Kemal Karatzedakis, towards Markos Skouloudis; call to present at Rethymno Peace Tribunal.-1915-03-11
1-20 / 96
Discover
Browse