Karikatür, Öğrenci ve okul müdürü. - Caricature, Student and the school principle
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SRBDS0474.jpg1.21 MBJPEG
Başlık
Karikatür, Öğrenci ve okul müdürü. - Caricature, Student and the school principle
Yazar/Üreten
Sabiha Rüştü Bozcalı
Tanım
Kağıt üzerine mürekkep, 22X15,4 cm, eski yazıyla not var. - Ink drawing on paper, 22X15,4 cm, note in Ottoman Turkish.
Not
Lekeler belirgin.- Stains are visible.
Dil
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Erken 20. yüzyıl/Tarih belirtilmemiş -Early 20th century/ Date not specified
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/6106
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
SRBDS0474
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tlabar Ailesi - Tlabar Family
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.