Karikatür, Oturan erkek. - Caricature, Seated man.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SRBDS0463.jpg1.31 MBJPEG
Başlık
Karikatür, Oturan erkek. - Caricature, Seated man.
Yazar/Üreten
Sabiha Rüştü Bozcalı
Tanım
Kağıt üzerine kalem, 25,5X17,4 cm, imzasız. - Drawing on paper, 25,5X17,4 cm, unsigned.
Not
Kağıdın renginde bozulma var. - Discoloration of paper
Kapsam
Erken 20. yüzyıl/Tarih belirtilmemiş -Early 20th century/ Date not specified
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/6102
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
SRBDS0463
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tlabar Ailesi - Tlabar Family
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.