21-40 / 75
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVDIV00062.jpg.jpgŞehr-i Şaban'ın hilali havanın müsait olmamasından dolayı rüyet olunamadığı ve Receb-i şerif tekmil-i selasin itibarıyla şehr-i mezkurun gurresi cumartesi günü olduğuna dair Naib Vekili'nin yazısı. [24 Mayıs 1332]-1916-06-06
ACREVDIV00036.jpg.jpgŞaban ayının gurresinin cuma olduğuna dair Kandiye Müftüsü ve Kadı Vekili'nin yazısı.-1916-05-25
ACREVDIV00035.jpg.jpgReceb ayının son gününün hava durumu müsait olmadığından hilal görülemediği ve Şaban ayının ilk gününün çarşamba günü itibar olunduğuna dair Hanya Müftü ve Naib Vekili'nin Yazısı.-1917-05-13
ACREVDIV00023.jpg.jpg
Resmo Mahkeme-i Şeriyyesi niyabetine mutasarrıflık tarafından gönderilen Arbanopoli Hanım'ın istidası. [23 Temmuz 1317]-1901-08-05
ACREVDIV00011.jpg.jpgLetter of the holy judge of Rethymno to the public prosecutor informing that at the time of the opening of certain books of the Holy Court at the translation office, the secretary of the Holy Court Houmsis Saranakis will be present.-1901-05-23
ACREVDIV00005.jpg.jpgNote of Muslim Council of Elders of Rethymno to the prefecture accompanying as attachement to the list of the names of Muslim families of Rethymno.-1923-01-27
ACREVDIV00061.jpg.jpg
The writer, Kiami Veisagadakis, informs Kaffatos that they failed to compromise with Anastasios Fountoulakis and asks him to prosecute.-1908-05-12
ACREVDIV00049.jpg.jpg
Kanun-i Sani 1314 yazışma gelen evrak ekleri. [Kanun-i Sani 1314]-1899-01
ACREVDIV00032.jpg.jpg
Şabanın hilali Cuma akşamı görülmüş olmakla CuMartesi günü gurre itibar olunduğu şeref-varid olan 26 Haziran 1329 tarih ve 345 no.lu tahrirat-ı alilerine cevaben arz olunduğuna dair Kandiye Müftüsü ve Kadı Vekili'nin yazısı. [26 Haziran-3 Temmuz 1329]-1913-07-09; 1913-07-16
ACREVDIV00008.jpg.jpgKandiye Müftüsü ve Kadı Vekili Es Seyid Hafız Mehmed'in Şaban ayının ilk gününün Perşembe günü olduğunu belirten beyanatı. [25 Nisan 1337]-1921-04-25
ACREVDIV00059.jpg.jpgIn the name of Emm. Tsouderos and Styl. Kostogiannis, lawyer of the director of Rethymno Muslim Foundations Moustafa Kemal Karatzedakis; towards Leonidas(?) S. Karaitzakis: Call to appear to Rethymno Magistrate's Court.-1915-03
ACREVDIV00047.jpg.jpg
Rethymno director of Muslim Foundation is invited to take the oath concernig a case.-1908
ACREVDIV00025.jpg.jpg
Resmo sekenesinden ve Tarikat-ı Nakşibendiye ve Kadiriye müşayihleri bulunmadıkça özel günlerdeki ayin-i ruhaniyenin na-kabil olduğu hususunu belirten ve bu müşayihlerin isimlerini havi beyanname.-1917-03-18; 1918-01-09
ACREVDIV00017.jpg.jpg
Hanya Müftülüğü ile Evkaf Heyeti arasında çıkan ihtilafa dair Resmo Livası Naib Vekili'nin yazısı.-1918-02-12
ACREVDIV00013.jpg.jpgLetter of administration of Rethymno Muslim Foundations to the prefecture: They do not keep books with the births and deaths of the Muslim citizens therefore they are unable to give such information.-1923-03-19
ACREVDIV00004.jpg.jpgAknowledgement to Muslim Council of Elders of the municipality that the lists with the names of families of the Muslim residents of Ottomans from the countryside that fled to the town have arrived at the municipality.-1923-01-14
ACREVDIV00056.jpg.jpgTowards Rethymno holy judge. Rethymno translator sends him a traslated document.-1912-06-02
ACREVDIV00054001.jpg.jpg
Safer 1279-Recep 1279 dönemine ait günlük yazışmaların kopyası-1862-07; 1863-01
ACREVDIV00073.jpg.jpgŞaban Ayının birinci günün geçen Pazartesi olduğuna dair ilm ü haber-1904-10-02
ACREVDIV00066.jpg.jpg
Rethymno Lawyers Association. Call to a meeting.-1924-02-08
21-40 / 75
Browse