1-10 / 33
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVDIV00041000.jpg.jpg
Neşrolunan fetva üzere Sultan Mehmed Reşad Han'ın gazi olduğuna dair Sultan İbrahim Han Cami-i Şerifi İmamı, Valide Sultan Camii İmamı, Gazi Hüseyin Paşa Camii İmamı, Yahya Ağa Camii İmamı ve Kara Musa Paşa Camii İmamı'nın yazısı. [22 Nisan 1331]-1915-05-05
ACREVDIV00062.jpg.jpgŞehr-i Şaban'ın hilali havanın müsait olmamasından dolayı rüyet olunamadığı ve Receb-i şerif tekmil-i selasin itibarıyla şehr-i mezkurun gurresi cumartesi günü olduğuna dair Naib Vekili'nin yazısı. [24 Mayıs 1332]-1916-06-06
ACREVDIV00040.jpg.jpgHaliye Zilhicce ayının hilalinin hava muhalefeti sebebiyle görülemediğine dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekili imzalı takrir [28 Ağustos 1332]-1916-09-10
ACREVDIV00021.jpg.jpgApplication by Osman Herifaki, resident of Ierapetra. Authority: Holy Court of Rethimnis.-1916-03-18
ACREVDIV00060.jpg.jpgIn the name of lawyers Emm. Tsouderos and Stylianos Kostogiannis, representing the director of Rethymno Muslim Foundations Kemal Karatzedakis, resident of Rethymno; towards Emm. G. Padouvas: Call to appear to the Magistrate's Court.-1915-03-16
ACREVDIV00015.jpg.jpg
Towards the Rethymno public prosecutor of the Court of the First Instance. The supervisor of Rethymno Orphans' Wealth Mehmet Efendis (Efendi) Akestakis, guardian of the orphan Fatme, is appropriate and should not change.-1918-04-26
ACREVDIV00026.jpg.jpgŞaban ayının gurresinin Cumartesi olduğuna dair Naib Vekili'nin yazısı.-1910-07-28
ACREVDIV00033.jpg.jpg1336 sene-i hicriyesinin Zilkadesi Cumartesi günü başlamıştır. Zilhicce'nin gurresi Pazar günü olduğundan şehr-i mezkurun 9. Pazartesi günü Arife ve 10. Salı günü Kurban Bayramı olduğuna dair Hanya Müftü ve Naib Vekili'nin yazısı.-1918-08-29
ACREVDIV00009.jpg.jpgTekmil-i selasin itibarıyla Ramazana başlamak şeri hükümler gereği olduğundan Mahkeme-i Şerri tarafından Şaban ayının 1. gününün hangi güne denk geldiğinin bildirilmesi konusunda Müftü Vekili ve Laşid Livası Naibi Ahmed'in dilekçesi. [30 Nisan 1335]-1919-04-30
ACREVDIV00002.jpg.jpg
Telegram of the administering comissioner, Papaderos, to the directorate of the Muslim Foundations of Rethymno demanding an answer for the reason of not conforming to the documentary no. 841/348.-1912-04-18
1-10 / 33