21-40 / 447
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00193.jpg.jpgDirectorate of Rethymno Muslim Foundations. Order of payment of 6.85 drachmas to Kon. Androulidakis.-1906-01-11
ACREVF00183.jpg.jpg
Resmo Sancağı'nda olan İslam mezaristanının Hıristiyanlarca gasp edildiği, bunlar aleyhine açılan dava masrafları hakkında karar. [3 Nisan 1329]-1913-04-16
ACREVF00172.jpg.jpg
Resmo İslam Sanayi Mektebi'ne sattığı eşyanın parasını aldığına dair Bulgarzaki Bahaeddin imzalı senetler. [21 Haziran-19 Eylül 1331]-1915-07-04; 1915-10-23
ACREVF00142000.jpg.jpg
2 Haziran-25 Ağustos 1334 dönemine ait Girid Resmo Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na teslim olunan paralara mahsus makbuz ilm-i haberlerini muhtevi koçan. [Haziran-Ağustos 1334]-1914-06; 1914-08
ACREVF00127000.jpg.jpg
Evkaf mülhakatından Müftü-i esbak Abdurrahim Efendi'nin muhasebesine dair belgeler. - Lease contracts, public notification for auction.--
ACREVF00115.jpg.jpgHacı Oğlaki Ali Bey'in İprine Kariyesi'ndeki gallesinin ödeme takvimi. [10 Haziran 1309]-1893-06-22
ACREVF00091.jpg.jpg
Receipt of the administration of Rethymno Muslim Foundations. 5.95 drachmas is paid to Haralabos Stamatakis for his notary rights about a case concerning Georgios Piperakis.-1906-01-05
ACREVF00090.jpg.jpgReceipt of the administration of Rethymno Muslim Foundations. 5.95 drachmas is paid to Haralabos Stamatakis for his notary rights about a case concerning Georgios Piperakis.-1906-01-05
ACREVF00085.jpg.jpgReceipt of payment, the administration of Rethymno Muslim Foundations. Ivraim Perinakis received 17.20 drachmas which is the value of the stamp he paid on 15 October 1902 as tax for building.-1906-01-05
ACREVF00081.jpg.jpgThe administration of Rethymno Muslim Foundations. 49.95 drachmas is paid to Ivraim Alisakadakis. It is the 95% of 1538 okas lime used for the restoration of the Ivraim Kioutsouk (Küçük) Mosque.-1910-06-23
ACREVF00074.jpg.jpg
Receipt of the administration of Rethymno Muslim Foundations. E. Zourpakis received by the Muslim Professional School of Rethymno 3 drachmas equal of 1 oka of newspapers.-1919-11-19
ACREVF00073.jpg.jpg
Receipt of the administration of Rethymno Muslim Foundations. 62.20 drachmas is paid to Stylianos Maraggoudakis for law and court expenses at the case against Mahmoutakis.-1909-04-29
ACREVF00060.jpg.jpgTwo not filled in receipts of the Muslim School Comitee of Rethymno.--
ACREVF00049.jpg.jpgAdministration of Rethymno Muslim Foundations. 34.90 drachmas is paid to Haralabos Ploumidakis as his salary for law-court expenses in the case against Mehmet Ahemtarakis.-1907-05-07
ACREVF00018.jpg.jpgResmo'daki 5 no.lu hanenin tamiratı için alınan levazımatın bedeli toplam 27 frank 50 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair İbrahim Ali Sakazaki, Gorgizaki Hasan, Hüsnü? Ağazaki ve Hüseyin Kabalızaki imzalı pusula. [4 Nisan 1326]-1910-04-17
ACREVF00003.jpg.jpg
İsmail Efendi'nin vasi olduğu Salihoğlu Yetim Hüsnü ve Ahmed'in emlakından tahsil olunan paraları gösteren hesap defteri ve pusulası. [1331-1332]-1898-05-17; 1898-06-04
ACREVF00417001.jpg.jpg
Resmo Evkaf Sandığı'na 22 Şubat 1302 - 15 Mart 1303 tarihleri arasından teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberi.-1887-03-06; 1887-03-27
ACREVF00403001.jpg.jpg
Administration of the Rethymno Muslim Foundations. Receipts of payment (1908, no. 99/40 to no. 196/6).-1908
ACREVF00366.jpg.jpg140 drachmas is paid to the lawyer Georgios Athanasiadis by the administration's director of Rethymno Muslim Foundations.-1904-12-23
ACREVF00350.jpg.jpg
Ankebut Ahmed Paşa Camii su mecrasının tamir masrafı olan 79 kuruş 55 para ile 26 kuruş 27,5 paranın ödenmesine dair alınan karar. [8 Haziran 1299]-1883-06-20
21-40 / 447
Discover
Browse