1-20 / 113
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVFM00080.jpg.jpgRethymno public prosecutor. Towards Rethymno holy judge: He is asked if Nousouret Hatzi (Hacı) Gaglidakis, resident of Rethymno, is married to Nazli Bamsadopoula, resident of Rethymno.-1901-08-27
ACREVFM00079.jpg.jpgKandiye Müftüsü ve Kadı Vekili Es-Seyid Hafız Mehmed Edhem'in Müslümanların Hıristiyanlarla arkadaşlık edip edemeyeceği ve evlenirlerse iman ve nikah tazelemeleri gerekip gerekmeyeceği hususunda sormuş olduğu sorular. [14 Şubat 1330]-1915-02-27
ACREVFM00058.jpg.jpgTowards Rethymno Holy Court; application by Moustafa Kaber Dedoglakis, resident of Rethymno. The applicant asks for information about the "kapini" and the marriage between him and Sakize Panialopoula.-1918-12-08
ACREVFM00038.jpg.jpgEşini terk ederek İzmir'e gidip bu kere Kandiye'ye avdet eden Kako Kariyeli İbrahim Yunusaki adlı kişinin eşine nafaka ödemesi hususunda Es-Seyid İbrahim Edhem imzalı istida. [23 Cemaziyelevvel 1316]-1898-10-09
ACREVFM00036.jpg.jpgVeliyüddin Paşa Evkafı'ndan Sertopi kerimesi Behiye Hatun evladlarının gallesinden 80 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali İmamaki imzalı senet. [10 Ağustos 1326]-1910-08-23
ACREVFM00107.jpg.jpg
Hüseyin bin Hasan Aragozaki ile Fevziye binti Hasan İbrahim Çavuşaki'nin nikah akidleri. [20 Rebiyülevvel 1312]-1894-09-21
ACREVFM00060.jpg.jpgTowards Rethymno mufti; application by Ali Avdoulah Magriplis, resident of Rethymno. The applicant asks for a certificate of the "kapini" between his parents.-1918-05-22
ACREVFM00023.jpg.jpgIn front of the Holy Court of Rethymno. Application of Housein Adelianakis, resident of the village Voliones: The applicant asks from the court a certificate which will prove that his father has a lawful wedding with his mother, Nazire Pastelopoula.-1917-04-24
ACREVFM00009.jpg.jpg
Delivery of the lawsuit (30-3-1907) of the directorate of Muslim Religious Foundations of Rethymno against Konstantinos Kanelakis, resident of the village Kabos Metohia of the district of Mylopotamos.-1907-08-02
ACREVFM00002.jpg.jpg
Delivery of the defendant Mehmet Tzevdet Ef. (Efendi) Mauromatakis to the plaintiff Haminde Tsiskopoula(?) of the decision of the Holy Court of Rethymno no. 3200/389.-1908-02-05
ACREVFM00113.jpg.jpg
Resmo Kasabası İç Kale Mahallesi ahalisinden müteveffa Usta Hasan İbrahimaki'nin zevcesi olup bundan akdem vefat eden Aruse Hanım Kariye Ağasızopola'nın oğlu İbrahim bin Usta Hasan'ın nafaka ve kisve bahasına dair ilam. [3 Rebiyülevvel 1310]-1892-09-25
ACREVFM00111.jpg.jpg
Resmo sakinlerinden Abdülaziz Çakaki ibn-i Hasan Sini 25 yaşında olduğundan isbat-ı rüşt ettiğine dair ilam. [20 Zilkade 1294]-1877-11-26
ACREVFM00109.jpg.jpg
İsmail Ağa bin Mehmed Ağa Harkanaki ile Nevriye Hanım binti Ali Ağa Karamusalaki'nin nikah akidnamesi. [27 Ramazan 1310]-1893-04-14
ACREVFM00106.jpg.jpg
Resmo sakinleriden Hüsnü ve Haydar Beğler ibni Hacı Bekirzade Musa Efnan bin Elhacc Ebubekir'nin 20 yaşına geldikleri ve baliğ olduklarından rüştlerinin ispatı hususunda ilam. [14 Rebiülahır 1299]-1882-03-05
ACREVFM00099.jpg.jpg
Resmo sakinesinden Vasfiye binti Mustafa Sokolofiyanaki ile Hammal Hasan ibn Mehmed Ali Karadenizlizaki arasındaki boşanma dava zabtı.-1920-12-12
ACREVFM00091.jpg.jpgRethymno mufti certifies that Ahmet Osmantsaousakis of Osman Tsaous is married to Fatoume of Ahmet Hamzadakis.-1916-03-27
ACREVFM00089.jpg.jpgRethymno mufti certifies that Fafoul Haniotakis of Moustafa is married to Fatoume of Housein Housoudakis, since 1875.-1917-04-25
ACREVFM00081.jpg.jpgMarola Kariyeli Hüseyin Gülermaki ibn Mustafa ile Hayriye Kanelopola binti Mustafa'nın nikah akdi.-1909-01-23
ACREVFM00071.jpg.jpgResmo Kazası, Aksorohoryo Kariyesi sakinlerinden olup eşi Boduroğluzaki Hüseyin bin Mustafa ile iyi geçinemediğinden Fatma Molla Alizopola binti Mehmed'in boşanma talebi istidası. [22 Eylül 1318]-1902-10-05
ACREVFM00062.jpg.jpgHayriye binti Mustafa Kanalaki'nin boşandığı eşi Hüseyin Golarmakinin Resmo Mahkeme-i Şeriyesi'ne ödediği bir aylık nafakası olan 18 frangın merkumenin vekili Edhem Paçotaki tarafından alındığın dair pusula-1909-03-14
1-20 / 113
Discover
Browse