1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00013.jpg.jpgResmo Muhtacin İslamiyesi Komisyonu Riyaseti Komisyonu'nca mübalaa olunan dakikadan oraya çıkarılmak üzere 150 çuval dakik üzeri Maarif Nezareti ibaresi bastırılmış halde Dersaadet'ten hareket ettiğine dair pusula. [3 Kanun-i Sani 1315]-1900-01-15
ACREVSC00005.jpg.jpg
Tehhül eden Çaçaroni Ali Ağa'nın kızı Adile'nin çeiz masrafı için 250 kuruşu Resmo Şevkat Sandığı'ndan aldığına dair ilmi haberler. [5 Şubat 1298-15 Mart 1299k-1883-02-17; 1883-03-27
ACREVSC00009.jpg.jpg
Hemşiresi Hüsniye binti Dana Mustafa'nın çeyiz masraflarına medar olmak üzere Şefkat Sandığı'ndan 80 kuruş aldığına dair senet. [13 Şubat 1299]-1884-02-25
ACREVSC00036.jpg.jpgAyvasil ile Resmo Sancağı'nın muhtacin-i İslamiye cetveli [Amarya Kazası Paçu Kariyesi]--
ACREVSC00003.jpg.jpgResmolu Sumasyanaki Yusuf Vehbi Efendi'nin eşi Hacı Hüseyinopola Feriştah Hanım'ın evine getirilmek üzere yarım masura su talebi. [14 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-27
ACREVSC00015.jpg.jpg
Mekatib-i İslamiye'ye devam eden fakir talebelere verilmek için satın alınan kitapların bedelini Resmo Müessesatı İslamiye Sandığı Emini Mehmet İzzet Bey'den aldığına dair Cinci Ömerzade Ali Salih imzalı pusula [13 Mayıs 1323-3 Teşrin-i Sani 1323]-1907-05-26; 1908-11-16
ACREVSC00006.jpg.jpg
Fatma Lolazosyola'nın kızı Zekiye binti Tevfik evlendiğinden dolayı kızının çeyiz masraflarını karşılamak üzere 300 kuruşluk yardım talebi. [28 Mart 1310]-1894-04-09
ACREVSC00014.jpg.jpgAraki Ömer Lütfü Efendi'nin Evkaf Muhasebeciliği'ne intihab olunmadan evvel Evkaf İdaresi'nden aldığı 12 bin kuruşu mahsülsüzlük ve isyan sırasında düçar olduğu zarar sebebiyle ödeyemediğinden bahseden 14 Kanun-i sani 1306 tarihli arzuhali. [5 Mart 1307]-1891-03-17
ACREVSC00007.jpg.jpgİslam mezarlarının ihtiyaçları için toplam 829 frank 55 santimin Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan Ahmed Nikolaki tarafından alındığına dair pusula. [27 Eylül 1336]-1920-09-27
ACREVSC00016.jpg.jpgGirit ahali-i İslamiyesi'nin ihtiyacı için gönderilen dakik-i fabrikanın makbuzu. [15 Muharrem 1318]-1900-05-15
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date