1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00028.jpg.jpg
Müteveffa Hasan Ağa Kotalaki'nin kerimesi Fatma Hanım'ın çeyiz masrafı için 300 kuruş Nefs-i Resmo Şefkat Sandığı nukud-ı akçesinden Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [28 Haziran 1299]-1883-07-10
ACREVSC00027.jpg.jpgOğlu İbrahimin nafakası için Şehriye 15 kuruşu Resmo Şefkat Sandığı akçesinden Sendık Emini Mollazaki Ali İsmet Efendi'den aldığınada dair Katiryalı Çiçekopola imzalı senet [24 Teşrin-i Evvel 1301]-1885-11-05
ACREVSC00026.jpg.jpg
Kızı Adile'nin masrafı omak üzere 300 kuruşu Resmo Şefkat Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin mühürlü pusula. [18 Nisan 1301]-1885-04-30
ACREVSC00034.jpg.jpgMarangozaki İbrahim Ağa, kerimesini tezvic etmekte olduğundan ve kendisinin fukaradan olması nedeniyle mikdar-ı münasip akçenin kendisine itasına dair mahalle muhtarının yazısı. [29 Mart 1299]-1883-04-10
ACREVSC00005.jpg.jpg
Tehhül eden Çaçaroni Ali Ağa'nın kızı Adile'nin çeiz masrafı için 250 kuruşu Resmo Şevkat Sandığı'ndan aldığına dair ilmi haberler. [5 Şubat 1298-15 Mart 1299k-1883-02-17; 1883-03-27
ACREVSC00009.jpg.jpg
Hemşiresi Hüsniye binti Dana Mustafa'nın çeyiz masraflarına medar olmak üzere Şefkat Sandığı'ndan 80 kuruş aldığına dair senet. [13 Şubat 1299]-1884-02-25
ACREVSC00039.jpg.jpg
Abdlazaki İsmail'in kerimesi Zekiye'nin çeyiz masrafına medar olmak üzere Resmo Şefkat Sandığı'ndan Mollazaki Ali Efendi yedinden 100 Kuruş verildiğine dair senet. [7 Kanun-i Sani 1301]-1886-01-19
ACREVSC00001.jpg.jpg
Resmo Mahkeme-i Şeriyyesine gönderilen Mustafa bin Hacı Kuluoğlu Terzaki'nin vekili Yorgi Hasanasari tarafından verilen 13 Kanun-i Evvel 1903 tarihli istida hakkında alınan karar. [7 Kanun-i Sani 1304]-1889-01-19
1-8 / 8
  • 1

Discover

Type
Issue Date