1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCMDOC052001.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Nedim Öztürk'e yazılan ve mimarlık, planlama ve koruma üzerine bir kurul oluşturulması hakkında metin - Text from Behruz Çinici to Nedim Öztürk, Deputy Undersecretary of the Prime Ministry about the establishment of a committee on architecture, planning and conservationBehruz Çinici1995-07-11
TABCMDOC048001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin Gelibolu Milli Parkı ve Çanakkale Köprüsü hakkında Başbakanlık'a yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to the Prime Minister's Office about Gallipoli National Park and Çanakkale BridgeBehruz Çinici1995-05-03
TABCMDOC047001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin araç servis istasyonları hakkında Ankara Valiliği ve Ankara Belediye Başkanlığı'na yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Ankara Governor's Office and Ankara Mayor's Office about vehicle service stationsBehruz Çinici1994-12-22; 1995-07-11
TABCMDOC050001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin kentleşme sorunları ve İstanbul'un imar planı üzerine Başbakanlık'a yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to the Prime Ministry on problems of urbanization and the zoning plan of IstanbulBehruz Çinici1995-01-30
TABCMDOC049001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin deprem ve depremin kentte yer açacağı sorunlar üzerine Tansu Çiller'e yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Tansu Çiller on the earthquake and the problems that the earthquake will create in the cityBehruz Çinici1995-10-14
TABCMDOC046001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin kentleşme ve İstanbul'un kentsel sorunları hakkında Tansu Çiller'e yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Tansu Çiller on urbanization and urban problems of IstanbulBehruz Çinici1995-08-21; 1995-10-08
TABCMDOC059001.jpg.jpg
Başbakanlık için şehircilik ve mimarlık üzerine danışmanlık yapacak kadronun ve çalışma alanlarının oluşturulması hakkında Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e dilekçe - Petition by Behruz Çinici to Tansu çiller about the formation of an advisory board about urbanism and architecture and determining the board members and scope of studyBehruz Çinici1995-01-10; 1995-01-31
TABCMDOC053002.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e Kazakistan'daki üniversite ve Ahmet Yesevi Türbesi restorasyonu hakkında yazılan rapor ve Hamid Pilehvarian'ın raporu. - A report written by Behruz Çinici to Tansu Çiller on the restoration of the university and Ahmet Yesevi Tomb in Kazakhstan, and a report by Hamid Pilehvarian.Behruz Çinici, Hamid Pilehvarian1995-01-05
TABCMDOC054001.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e ülkede ve İstanbul'da gecekondu bölgelerinin rehabilitasyonu hakkında yazılmış metin. - Text from Behruz Çinici to Tansu Çiller about the rehabilitation possibilities of the slums in the country and Istanbul.Behruz Çinici1995-02-09
TABCMDOC029001.jpg.jpgBehruz Çinici'den Süleyman Demirel'e yazılmış, Türk-Kazak Üniversitesi hakkında yazılmış mektup. - A letter from Behruz Çinici to Süleyman Demirel about the Turkish-Kazakh University Project.Behruz Çinici1995-06-08
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date