1-10 / 68
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUDC0192.jpg.jpgBanka dekontu - Bank receiptAltuğ Çinici, Behruz Çinici1997-11-07
TABCODTUDC0047.jpg.jpgODTÜ Kültür Sitesi Proje İhalesi hakkında yazışma - Correspondence about Bidding of METU Culture BuildingsAtilla Alpergin1990-04-20
TABCODTUDC0063.jpg.jpgODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proje İhalesi hakkında yazışma - Correspondence about Bidding of METU Faculty of Economic and Administrative Sciences ProjectAtilla Alpergin1990-05-25
TABCMDOC027001.jpg.jpg
Behruz Çinici danışmanlığında yürütülen Isparta-Atabey-İslamköy mimari çalışmaları hakkında Behruz Çinici'nin Süleyman Demirel'e mektubu. - Behruz Çinici's letter to Süleyman Demirel about the architectural works of Isparta-Atabey-İslamköy carrying out under the consultancy of Behruz ÇiniciBehruz Çinici1993-07-09; 1994-06-20
TABCMDOC052001.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Nedim Öztürk'e yazılan ve mimarlık, planlama ve koruma üzerine bir kurul oluşturulması hakkında metin - Text from Behruz Çinici to Nedim Öztürk, Deputy Undersecretary of the Prime Ministry about the establishment of a committee on architecture, planning and conservationBehruz Çinici1995-07-11
TABCMDOC051001.jpg.jpg
Behruz Çinici danışmanlığında yürütülen Şanlıurfa-Isparta-Edirne çalışmaları hakkında Süleyman Demirel'e yazdığı metin - The text Behruz Çinici wrote to Süleyman Demirel about the Şanlıurfa-Isparta-Edirne works carried out under the consultancy of Behruz ÇiniciBehruz Çinici1993-05-13; 1993-05-14
TABCMDOC048001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin Gelibolu Milli Parkı ve Çanakkale Köprüsü hakkında Başbakanlık'a yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to the Prime Minister's Office about Gallipoli National Park and Çanakkale BridgeBehruz Çinici1995-05-03
TABCMDOC044001.jpg.jpg
Vahdettin Köşkü hakkında Başbakanlık'a yazılan rapor - Report to the Prime Minister's Office about the Vahdettin KioskBehruz Çinici, Bülent Çoker, erdal Eren, Güneş Erdim, Güktekin Atasagun, Bülent Bilgin1996-12-11
TABCMDOC047001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin araç servis istasyonları hakkında Ankara Valiliği ve Ankara Belediye Başkanlığı'na yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Ankara Governor's Office and Ankara Mayor's Office about vehicle service stationsBehruz Çinici1994-12-22; 1995-07-11
TABCMDOC050001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin kentleşme sorunları ve İstanbul'un imar planı üzerine Başbakanlık'a yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to the Prime Ministry on problems of urbanization and the zoning plan of IstanbulBehruz Çinici1995-01-30
1-10 / 68