1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCDAGDC0002.jpg.jpg
Dağkent Mahallesi yapılaşma sürecinde uygulama usül ve esasları hakkında protokol - Protocol about application methods and principals in construction process of Dağkent SettlementBehruz Çinici, Aladdin Yılmaz, Yaşar Taşkıran, Hüseyin Özsoy2006-08-01
TABCMDC0002.jpg.jpg
Mimarlar Odası basın açıklaması ve "Sinan Günü Seslenişi" - Chamber of Turkish Architects press briefing and "Sinan Day Announcement"Mimarlar Odası - Chamber of Turkish Architects2006-04-07; 2006-04-08
TABCARDOC007001.jpg.jpg
Ar-Tur Tatil Köyü'nün mevcut durumu ve geçirdiği değişiklikler üzerine belgeler - Documents on the current situation of Ar-Tur Holiday Resort and the changes it has undergoneAltuğ Çinici, Behruz Çinici, Osman İyimaya, Hülya Teke2009-06-26; 2009-08-05
TABCARDOC004001.jpg.jpg
Kamutay Türkoğlu'nun Ar-Tur Turizm Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazdığı dilekçe - Petition by Kamutay Türkoğlu to Ar-Tur Tourism Industry Inc. Administrative BoardKamutay Türkoğlu2010-10-14
TABCARDOC003001.jpg.jpg
Burhaniye Ar-Tur Tatil Köyü: Değişiklikler hakkında Rapor ve Fotoğraflar - Burhaniye Ar-Tur Holiday Resort: Report and Photographs on changesBehruz Çinici2007-11-26
TABCHOLDOC048001.jpg.jpg
"Gelenekler ve Modernizm Arasında Bir Mimar: Clemens Holzmeister" Uluslararası Sempozyum: Bildiri Özetleri - "An Architect Between Tradition and Modern: Clemens Holzmeister" International Sypmosium: Abstracts-2003-04-10; 2003-04-11
TABCMDOC006001.jpg.jpg
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan Kentleşme Şûrası hakkında Çinici Mimarlık'a yazılmış dilekçe. - A petition written to Çinici Architecture about the Urbanization Council from the Ministry of Public Works and Settlement.Ruhi Ceylan2009-05-07; 2009-06-18
TABCHOLDOC049001.jpg.jpg
"Gelenekler ve Modernizm Arasında Bir Mimar: Clemens Holzmeister" Uluslararası Sempozyum: Broşür - "An Architect Between Tradition and Modern: Clemens Holzmeister" International Sypmosium: Brochure-2003-04-10; 2003-04-11
TABCHOLDOC041001.jpg.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Programı Broşürü - Turkish Grand National Assembly 21st Term 4th Legislative Year Opening Program Brochure-2001-10-01
TABCMDOC008001.jpg.jpg
Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer tarafından Altuğ ve Behruz Çinici'ye gönderilmiş tebrik mektupları ve kartlar. - Congratulatory letters and cards sent by Süleyman Demirel and Ahmet Necdet Sezer to Altuğ and Behruz Çinici.Süleyman Demirel1992; 2009
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date