11-20 / 68
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCMDOC049001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin deprem ve depremin kentte yer açacağı sorunlar üzerine Tansu Çiller'e yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Tansu Çiller on the earthquake and the problems that the earthquake will create in the cityBehruz Çinici1995-10-14
TABCMDOC046001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin kentleşme ve İstanbul'un kentsel sorunları hakkında Tansu Çiller'e yazdığı metin - Text by Behruz Çinici to Tansu Çiller on urbanization and urban problems of IstanbulBehruz Çinici1995-08-21; 1995-10-08
TABCMDOC045001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin kentleşme ve doğal afetler hakkında Bülent Ecevit'e yazdığı mektup - Behruz Çinici's letter to Bülent Ecevit about urbanization and natural disastersBehruz Çinici1999-11-10
TABCPRBDOC005001.jpg.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Binaları'nın yıkımı ve yeni açılan bir proje yarışmasına dair Behruz Çinici tarafından Necmettin Erbakan'a yazılmış mektup ve belgeler - Letter and documents written by Behruz Çinici to Necmettin Erbakan regarding the demolition of the Public Relations Buildings of the Turkish Grand National Assembly and a newly opened project competitionBehruz Çinici1997-03-05
TABCMDOC059001.jpg.jpg
Başbakanlık için şehircilik ve mimarlık üzerine danışmanlık yapacak kadronun ve çalışma alanlarının oluşturulması hakkında Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e dilekçe - Petition by Behruz Çinici to Tansu çiller about the formation of an advisory board about urbanism and architecture and determining the board members and scope of studyBehruz Çinici1995-01-10; 1995-01-31
TABCMDOC026001.jpg.jpg
Behruz Çinici danışmanlığında yürütülen Cumhurbaşkanlığı'nın mimarlık işleri hakkında Behruz Çinici'nin Süleyman Demirel'e mektubu - Behruz Çinici's letter to Süleyman Demirel about the architectural works of the Presidency carried out under the consultancy of Behruz ÇiniciBehruz Çinici1994-02-14
TABCMDOC053002.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e Kazakistan'daki üniversite ve Ahmet Yesevi Türbesi restorasyonu hakkında yazılan rapor ve Hamid Pilehvarian'ın raporu. - A report written by Behruz Çinici to Tansu Çiller on the restoration of the university and Ahmet Yesevi Tomb in Kazakhstan, and a report by Hamid Pilehvarian.Behruz Çinici, Hamid Pilehvarian1995-01-05
TABCMDOC033001.jpg.jpg
Salacak Sahili'nde karaya vuran Beylerbeyi Vapuru ve İstanbul'da iskelelerin durumu hakkında Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e ve Denizcilik Müsteşarı Enver Arsal Yıldırım'a mektup - Letter from Behruz Çinici to Tansu Çiller and Enver Arsal Yıldırım, Undersecretary of Maritime Affairs, regarding the Beylerbeyi Ferry that washed up on Salacak Beach and the general situation of docks in IstanbulBehruz Çinici1996-03-04
TABCMDOC061001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin Necdet Seçkinöz'e şehircilik ve mimarlık üzerine danışmanlık yapacak kurumun kurulması hakkında mektubu - Letter from Behruz Çinici to Necdet Seçkinöz about the formation of an advisory board about urbanism and architectureBehruz Çinici1994-03
TABCMDOC057001.jpg.jpg
Behruz Çinici'den Tansu Çiller'e Atabey ve Ertokuş Külliyesi ve çevre düzenleme projeleri hakkında seyir raporu - Work report from Behruz Çinici to Tansu Çiller about the landscaping projects and the works on Atabey and Ertokuş Madrasah.Behruz Çinici1993-07-23; 1994-01-20
11-20 / 68