101-108 / 108
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCPSD0009.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / P1 garaj katı planı - P1 parking floor plan, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCPSD0042.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Bloklar 1-10, A-A kesiti - Blocks 1-10, section A-A, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01
TABCODTUDC0192.jpg.jpgBanka dekontu - Bank receiptAltuğ Çinici, Behruz Çinici1997-11-07
TABCPSD0008.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Vaziyet planı - Site plan, s:1/200Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCBINB0001001.jpg.jpgHabitat I'den Habitat II'ye, Çorum Binevler: Gerçekleşen Bir Ütopya - From Habitat I to Habitat II, Çorum Binevler: A Realized Housing UtopiaAltuğ-Behruz Çinici1996
TABCMSD0006.jpg.jpgUlus Mercan Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Mercan Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / 2., 3. kat planı - 2nd, 3rd floors plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01
TABCDAGD0048.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumlu asma katsız, bodrum kat ve çatı katı planı - Housing type B with basement-without mezzanine, basement and attic plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCDAGD0052.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumsuz asma katlı, çatı katı planı - Housing type B without basement-with mezzanine, attic plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
101-108 / 108

Discover