101-110 / 120
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCPSD0008.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Vaziyet planı - Site plan, s:1/200Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCBINB0001001.jpg.jpg
Habitat I'den Habitat II'ye, Çorum Binevler: Gerçekleşen Bir Ütopya - From Habitat I to Habitat II, Çorum Binevler: A Realized Housing UtopiaAltuğ-Behruz Çinici1996
TABCMSD0006.jpg.jpgUlus Mercan Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Mercan Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / 2., 3. kat planı - 2nd, 3rd floors plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01
TABCDAGD0048.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumlu asma katsız, bodrum kat ve çatı katı planı - Housing type B with basement-without mezzanine, basement and attic plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCDAGD0052.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumsuz asma katlı, çatı katı planı - Housing type B without basement-with mezzanine, attic plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCODTUDC0192.jpg.jpgBanka dekontu - Bank receiptAltuğ Çinici, Behruz Çinici1997-11-07
TABCODTUDC0047.jpg.jpgODTÜ Kültür Sitesi Proje İhalesi hakkında yazışma - Correspondence about Bidding of METU Culture BuildingsAtilla Alpergin1990-04-20
TABCODTUDC0063.jpg.jpgODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proje İhalesi hakkında yazışma - Correspondence about Bidding of METU Faculty of Economic and Administrative Sciences ProjectAtilla Alpergin1990-05-25
TABCBALD005001.jpg.jpgBaltalimanı Kültür, Spor ve Rekreasyon Sitesi: +56.00, +63.00 kotları planı, +52,50, +53.00 kotları planı (Ölçek: 1/200) - Baltalimanı Culture, Sport and Recreation Complex: +56.00, +63.00 levels plan, +52,50, +53.00 levels plan (Scale: 1/200)Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici1994
TABCBALD012001.jpg.jpgBaltalimanı Kültür, Spor ve Rekreasyon Sitesi, Liman: A-A kesiti, B-B kesiti (Ölçek: 1/200) - Baltalimanı Culture, Sport and Recreation Complex, Dock: Section A-A, section B-B (Scale: 1/200)Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici1994
101-110 / 120

Discover