21-30 / 116
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCPSD0029.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Sosyal tesis, düşey sirkülasyon şaftı saçağı detayları - Details of eaves of verticular circulation shaft, s:1/20, 1/1Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCPSD0036.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Bloklar 1-4, 1. kat planı - Blocks 1-4, 1st floor plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01; 1993-07-20
TABCDAGD0057.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumsuz asma katsız, A-A ve B-B kesit - Housing type B without basement and mezzanine, sections A-A, B-B, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCPSD0020.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Sosyal tesis terasları cephe sistem detayları - System details of facade grids of social facility terraces, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCPSD0078.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Bloklar 1-10, arka cephe sistem detayı (Fransız terasları) - Blocks 1-10, system detail of rear facade, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-03-09
TABCPSD0024.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Kesitler T-T, U-U - Sections T-T, U-U, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-02-13
TABCPSD0072.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Bloklar 1-10, 4. kat planı - Blocks 1-10, 4th floor plan, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-03-09
TABCPSD0045.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Bloklar 5-10, C-C kesiti - Blocks 5-10, section C-C, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01
TABCDAGD0043.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumlu asma katlı, zemin kat ve 1. kat planı - Housing type B with basement and mezzanine, ground floor and 1st floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCPSD0067.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Teras Evler, B-B kesiti - Terrace Houses, section B-B, s:1/50, 1/10Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-04-01
21-30 / 116

Discover

Issue Date