11-20 / 116
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCPSD0070.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Bloklar 1-4, zemin kat planı - Blocks 1-4, ground floor plan, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-03-09; 1994-04-18
TABCPSD0062.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Teras Evler, 1. kat planı - Terrace Houses, 1st floor plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-04-01
TABCPSD0073.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Bloklar 1-10, çatı katı planı - Blocks 1-10, attic plan, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-03-09
TABCDAGD0044.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumlu asma katlı, bodrum kat ve çatı katı planı - Housing type B with basement and mezzanine, basement and attic plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCDAGD0046.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumlu asma katlı, ön ve arka görünüş - Housing type B with basement and mezzanine, frontal and rear elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCALD0001.jpg.jpgAlke Florya Konutları Peyzaj Projesi - Alke Florya Housing Development, Landscape Project / Sert yapı uygulama planı - Firm soil application plan, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici1992-11
TABCMSD0005.jpg.jpgUlus Mercan Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Mercan Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Zemin kat planı - Ground floor plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-01-27
TABCPSD0086.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Teras Evler, +105.70 kotu kalıp planı - Terrace Houses, level +105.70 formwork plan, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-06-07; 1994-04
TABCPSD0053.jpg.jpg
Ulus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Mimari Avan Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Design Project / Teras Evler, 2. kat planı - Terrace Houses, 2nd floor plan, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-04-09; 1993-09-29
TABCPSD0071.jpg.jpgUlus Platin Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Platin Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / Bloklar 1-10, 1. kat planı - Blocks 1-10, 1st floor plan, s:1/20Mimar - Architect: Behruz Çinici1994-03-09
11-20 / 116

Discover

Issue Date