1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCBINDC0003001.jpg.jpg
Çorum, Orta Anadolu'da bir toplu konut uygulaması için ülke, bölge, kent ölçeklerinde çalışmalar - Çorum, studies at national, regional, urban scales for a housing project in Central AnatoliaBehruz Çinici1974; 1975
TABCODTUDC0201.jpg.jpg
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkındaki dergi makalesinden Türkçe çeviri - Turkish translation of journal article about Ankara Middle East Technical University--
TABCODTUR0011.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü gelişim öyküsü - Development story of Middle East Technical University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUDC0203.jpg.jpgODTÜ ile ilgili dergi makalesinin Türkçe çevirisi "Progressive Architecure" - Turkish translation of a journal article about METU-1966-10-01
TABCODTUDC0200.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü hakkında makale - Article about Middle East Technical University Campus--
TABCODTUR0008.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü gelişim öyküsü - Development story of Middle East Technical University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUDC0202.jpg.jpg
"The Middle East Technical University of Ankara"Prof. Luigi Piccinato-
TABCODTUDC0199.jpg.jpg"Turkish Renaissance"-1971-08-01
TABCODTUDC0194.jpg.jpg
Şehir ve Kampüs tanımları üzerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü tasarım anlayışı hakkında yazı - Writing about design concept of Middle East Technical University Campus in terms of City and CampusBehruz Çinici-
TABCODTUDC0193.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü ile ilgili verdiği röportaj metni - Interview text by Behruz Çinici about Middle East Technical University CampusBehruz Çinici-
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date