1-10 / 330
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCDAGDC0002.jpg.jpg
Dağkent Mahallesi yapılaşma sürecinde uygulama usül ve esasları hakkında protokol - Protocol about application methods and principals in construction process of Dağkent SettlementBehruz Çinici, Aladdin Yılmaz, Yaşar Taşkıran, Hüseyin Özsoy2006-08-01
TABCMDC0003.jpg.jpg
Sit alanlarının imara açılması yasa tasarısı ile ilgili yazı - Article about law proposition about legalization for construction of natural and archeological heritage sitesBehruz Çinici-
TABCBINDC0006.jpg.jpgÇorum Binevler Yerleşkesi - Çorum Binevler Settlement / Konut tipleri ve metrekare bilgileri - Housing types and area datasMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGDC0001.jpg.jpg
SS Dağkent Konut Yapı Kooperatifi mimari projeleri değişiklik protokolü - Protocol about architectural project revisions of SS Dağkent Housing CooperativeBehruz Çinici, Semih Dimicioğlu, İbrahim Çavuşoğlu-
TABCMDC0002.jpg.jpg
Mimarlar Odası basın açıklaması ve "Sinan Günü Seslenişi" - Chamber of Turkish Architects press briefing and "Sinan Day Announcement"Mimarlar Odası - Chamber of Turkish Architects2006-04-07; 2006-04-08
TABCANTDC0001.jpg.jpg
Antalya Oteli Ön Proje Kataloğu - Hotel Antalya, Catalogue of Preliminary Design ProjectMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Orhan Berk1976-06-01
TABCODTUDC0102.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi binalarında yapılan muhtelif tadilatlara ait orijinal proje teslimi ve kontrolörlük bedellerinin ödenmesi hakkında yazışma - Correspondence about original project delivery and controllership payment of various renovation in buildings of Middle East Technical UniversityAltuğ Çinici, Behruz Çinici, Orhan Berk1979-02-15
TABCODTUDC0114.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hayat Bilimleri Bölümü ihale teklifi hakkında yazışma - Correspondence about bidding of Middle East Technical University Department of Social SciencesAltuğ Çinici, Behruz Çinici, Orhan Berk1977-10-18
TABCODTUDC0172.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi amfi inşaatı tutanağı hakkında yazışma ve 9 no'lu tutanak - Correspondence about protocol of lecture hall construction in Middle East Technical University Faculty of Arts and Science and the protocol no: 9ODTÜ Rektörlüğü - METU Rectorate1966-08-09; 1966-08-08
TABCODTUDC0146.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi binalarının yeniden düzenlenen inşaat kontrol mimarları hakkında yazışma - Correspondence about rearranged technical controller architects of Middle East Technical University's buildingsAltuğ Çinici, Behruz Çinici, Orhan Berk1976-04-06
1-10 / 330

Discover

Type
Issue Date