1-10 / 4477
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCCEYD0015.jpg.jpgYalova Ceylankent Tatil Köyü Uygulama Projesi - Yalova Ceylankent Holiday Village, Construction Project / A1 Blok, C-C kesiti - Block A1, section C-C, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-01
TABCMSD0010.jpg.jpgUlus Mercan Korkmaz Yiğit Sitesi Uygulama Projesi - Mercan Korkmaz Yiğit Housing Complex in Ulus, Construction Project / A-A kesiti - Section A-A, s:1/50Mimar - Architect: Behruz Çinici1993-03-01
TABCSOYDC0001.jpg.jpg
Göztepe Soyak Sitesi tanıtım broşürü - Advertising brochure of Göztepe Soyak Housing DevelopmentMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCANTD0033.jpg.jpgAntalya Oteli Uygulama Projesi - Hotel Antalya Construction Project / Restoran ve bar ahşap asma tavanı ve detayları - Details of wooden suspended ceiling of restaurant and bar, s:1/50, 1/20, 1/2, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Orhan Berk1977-03; 1977-06-17
TABCCAVD0011.jpg.jpgCevdet Aydın Villası Uygulama Projesi - Villa Cevdet Aydın, Construction Project / 2-2 kesiti, denizden görünüm - Section 2-2, elevation from sea, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCANTD0047.jpg.jpgAntalya Oteli Avan Projesi - Hotel Antalya Design Project / 4a ve 4-4 kesitleri - Sections 4a and 4-4, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici-
TABCANTD0024.jpg.jpgAntalya Oteli Kesin Projesi - Hotel Antalya Design Project / Tip yatak odası detayı - Details of standard room, s:1/20Mimarlar - Architects: Behruz Çinici, Orhan Berk1975-10-14
TABCANTD0049.jpg.jpgAntalya Oteli Avan Projesi - Hotel Antalya Design Project / 2-2, 3-3 kesitleri - Sections 2-2, 3-3, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici-
TABCANTD0051.jpg.jpgAntalya Oteli Avan Projesi - Hotel Antalya Design Project / Güney cephesi - South elevation, s:1/200Mimar - Architect: Behruz Çinici-
TABCANTD0052.jpg.jpgAntalya Oteli Avan Projesi - Hotel Antalya Design Project / Kuzey cephesi - North elevation, s:1/100Mimar - Architect: Behruz Çinici-
1-10 / 4477

Discover

Issue Date