1-10 / 271
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCCEYD0015.jpg.jpgYalova Ceylankent Tatil Köyü Uygulama Projesi - Yalova Ceylankent Holiday Village, Construction Project / A1 Blok, C-C kesiti - Block A1, section C-C, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1984-01
TABCODTUDC0127.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü binaları iş bitirme belgeleri hakkında yazışma - Correspondence about work completion certificate of Middle East Technical University Campus buildingsAltuğ Çinici, Behruz Çinici1981-09-21
TABCODTUDC0065.jpg.jpgODTÜ Mimarlık Fakültesi yönetiminin taleplerine dair yazışma - Correspondence about requests of METU Faculty of Architecture DeaneryProf. Dr. Rüştü Yüce1989-02-06
TABCODTUDC0048.jpg.jpgODTÜ Kafeterya İlave Bloğu projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Cafeteria Additional Block ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0124.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ek binası projelendirmesi hakkında yazışma - Correspondence about design of additional building of Middle East Technical University Faculty of ArchitectureAltuğ Çinici, Behruz Çinici1988-09-16
TABCODTUDC0054.jpg.jpgODTÜ Metalurji Mühendisliği Ek Blokları Projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Department of Metallurgical Engineering Additional Blocks ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0052.jpg.jpgODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Environmental Engineering Laboratory ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0059.jpg.jpgODTÜ V ve VI no'lu yurt binaları projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Dormitories no: V and VIProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0060.jpg.jpgODTÜ binalarıyla ilgili ek protokol - Additional protocole about METU buildingsBehruz Çinici1988-03-16
TABCODTUD0233.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tatbikat projesi- Middle East Technical University Faculty of Architecture, application drawings / Sandalye detayları - Chair details, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1983-07
1-10 / 271