1-10 / 946
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD0294.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering / Elektrik Laboratuvarı İlave bloku çatı katı planı - Roof plan of the Electricity Lab, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-04
TABCODTUD0669.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kat İlavesi ve Tadilatı Avan Proje hakkında yazışma ve çizim - Middle East Technical University Faculty of Arts and Science Department of Chemistry, Correspondence About Design Project of Floor Extension and RevisionMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-12-08
TABCODTUD0487.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Teorik Kimya Binası - Middle East Technical University Faculty of Science and Literature, Chemistry and Theoretical Chemistry Building / Batı Cephesi, C-C kesiti ve doğu cephesi, C bloku güney cephesi, A bloku doğu cephesi, B bloku doğu cephesi, Kuzey cephesi - Western elevation, C-C section and eastern elevation, C block southern elevation, A Block eastern elevation, B Block eastern elevation, Northern elevation, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-07-20; 1971-08-10
TABCODTUD1637.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Online Makineler Hacmi Planı, I-I, II-II Kesitleri, Çalışma Boksları Detayları - Plan of Online Machinery Room, Sections I-I, II-II, Details of Cubicles for study, s:1/50, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01; 1972-10-19
TABCODTUD1604.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayları 233, 234, 235, 236 - Details of Iron Window and Door, 233, 234, 235, 236, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01
TABCODTUD1623.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Sac Kasalı Ahşap Kapı Detayları SK13, SK13' - Details of Wooden Doors with Metal Frame, SK13, SK13', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01
TABCODTUD1583.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Ahşap Doğrama Detayları AD81, AD82, AD82' - Woodworking Details AD81, AD82, AD82', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01
TABCODTUD1579.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Ahşap Doğrama Detayları AD71, AD72 - Woodworking Details AD71, AD72, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01
TABCODTUD1628.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Department of Computing Science Construction Project / Vaziyet Planı - Site Plan, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-02-01
TABCODTUD1783.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Lab. İlave Bloğu Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Additional Block of Electrical Lab. Construction Project / aK1, aK2, aK6 kapıları, D1, D2 dolapları detayları, sınıf askılık ve yazı tahtası detayları, koridor prekast suni taş kaplama detayları - Doors aK1, aK2, aK6, details of cupboards D1, D2, details of coat hanger and blackboard in classrooms, details of precast stone covering in corridor, s:1/20, 1/5, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-11-13
1-10 / 946

Discover