1-10 / 87
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACRGVM00077.jpg.jpgTowards the Office of Recruitment, Department of Rethimnis: certificate concerning the religious servant Javit Perissaki of Ivraim.-1922-10-20
ACRGVM00065.jpg.jpgMescidlerde hizmet eden hatip, müderris, vaiz ve müezzinlerin isimleri ve hangi askeri sınıfa dahil bulunduklarına dair bir listenin tanzim ve irsaline dair alınan Resmo İhtiyar Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilen karar.-1921-07-26; 1921-07-28
ACRGVM00072.jpg.jpgAtina Harbiye Nezareti'nin emri üzerine cemaat-i İslamiye'nin efrad-ı zükuru, mezheb ve yaşlarını belirten Nahiye Dairesi'nden ve Mahkeme-i Şeriyye'den birer kıta şehadetname ahz etmekte olduğu hususunda Laşid Müftüsü Ahmed Asım'ın yazısı.-1916-03-14
ACRGVM00080001.jpg.jpg
Rethimnis Administration of the Muslim Foundations. Towards the Crete Office of Recruitment: shipment of a list with all religious servants of Rethimnis (detailed list).-1921-11-20; 1921-11-27
ACRGVM00076.jpg.jpgApplication towards the Office of Recruitment. 7th Department. The applicant asks to be excused from the military service as a religious servant.-1922
ACRGVM00081.jpg.jpgTowadrs Rethimnis Muslim Elders. The Cretan Office of Recruitment asks for a list of the Religious Servants.-1921-11-15
ACRGVM00068.jpg.jpg
Council of Rethimnis Muslim Elders. To Rethimnis Prefecture: the Naval Forces that had been send to Crete are occupying the buildings of the Muslim School of the Boys and of the Sewing School of the Girls.-1921-07-22
ACRGVM00085.jpg.jpgDirector of Muslim Foundations of Rethimnis informs Cretan office of Recruitment that Mehmet Koundemakis and Avdourahman Sinamekakis have been appointed Mouezinis at the Nakhidon Teke.-1922-06-15
ACRGVM00083.jpg.jpgTowards Rethimnis Muslim Elders. Urgent. Rethimnis Muslim Elders send to the Office of Recruitment a list of the religious servants of the Muslim Foundations.-1921-11-28
ACRGVM00078.jpg.jpgTowards the Office of Recruitment, Department of Rethimnis: certificate concerning the Religious Servant Mehmet Ousta Bilalaki of Avdoulah.-1922-10-19
1-10 / 87

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi