1-10 / 57
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00112.jpg.jpgDefterdar Ahmed Paşa Çarşısı'ndaki Giridi Numan Paşa Vakfı'ndan şadırvanın gidiş-gelişe kolaylık olmak üzere kaldırılması zaruri olduğuna dair alınan karar. [17 Şubat 1328]-1913-03-02
ACLEVJ00110.jpg.jpg
Order by Ioannou N. Peraki, resident of Kasteliou Fournous, Ahmet Tsihlaki, resident of Neapoleos against: the Administration of Lasithiou Muslim Foundations-1912-09-10
ACLEVJ00117.jpg.jpg6 Temmuz 1332 tarihli yazıya cevap verebilmek için ihtiyar meclisi azalarını toplantıya çağırdığını ve cevabın bu toplantı sonrasında verileceğine dair Laşid Lizası İhtiyar Meclisi Reisi Mehmed Sami imzalı yazı-1916-07-07
ACLEVJ00118.jpg.jpgApplication by Samil Hojakalaki, President of Lasithiou Council of the Muslim Elders. Towards the Director of the Translators' office: shipment of the document of a decision of Lasithiou Council of the Muslim Elders: to be translated-1916-08-05
ACLEVJ00116.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye İdaresinin İhtiyar Meclisi azalığı intihabı hakkında Laşid Müessesat-ı Diniye Reis-i Nizamisi Mehmed Petrozaki imzalı Laşid İslam İhtiyar Meclisi Kazugalaki Ali Beye gönderilen tahrirat [17 Kanun-i Sani 1326]-1911-01-30
ACLEVJ00056.jpg.jpgLetter of the Director (of Muslim Religious Foundations of Lasithiou) To iosif Koundoure informing that the Directory expects a document from the Notary Lirakin and a translation from Tsambourli.-1915-06-24
ACLEVJ00020.jpg.jpgLaşid İhtiyar Meclisi Riyaset-i Alisine. Usta Mehmedaki'nin kağıtlarının tanzimine dair Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresi katibinin yazısı. [17 Kanun-i Sani 1328]-1913-01-30
ACLEVJ00031.jpg.jpg
Letter of iosif R. Koundouron to the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou asking for information concerning the case of Kothrin-Stergakin.-1913-11-10
ACLEVJ00084.jpg.jpg
Documents of Bairam Mimih Reixaki, resident of the Sitias Port.-1905-06-28; 1910-07-07
ACLEVJ00028.jpg.jpg
Letter of the Director Ahmet Veligoudi Hajiefendaki to the proxy of the Administration, Koundouron, asking him to try so as the drectorys objections concerning the tables and the appeal concerning objections of Mr. Kathri be discussed as soon as possible-1914-02-20
1-10 / 57

Discover

Type
Issue Date