1-10 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00122.jpg.jpg
Application and propositions by Mihail N. Trapezanaki, resident of Ierapetrou, against the Administration of the Ierapetrou Muslim ofundations, represented by the Director Ahmet Zeki Azizaki, resident of Ierapetrou-1902-08-01
ACLEVJ00123.jpg.jpg
Lasithiou Court of First Instance checking of Georgiou Siganou and Emmanouil Siganou, represented by Lawyer Nikolos Yannakaki, against Lasithiou Administration of the Muslim Foundations, rpresented by director and Lawyer Mihail Kothri-1908-02-09
ACLEVJ00104000.jpg.jpg
7 Kanun-i Evvel 1907'de Girid resmi gazetesiyle neşr ve mevki-i icraya vaz olan Cemaat-i İslamiye Nizamnamesinin 13. maddesince akd-i nikah muamelelerinde vergi alınmayacağına dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri.-1908-07-03; 1908-07-10
ACLEVJ00114.jpg.jpgBidayet Mahkemesinde Muhakeme olunan davasının hali hususuna Aya Nikola'ya azimeti elzem ruhsatın itasını talep ettiği Laşid Livası Mahkeme-i Şeriye Mübaşiri Azizaki Mehmed'in dilekçesi. [19 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-01
ACLEVJ00105.jpg.jpgAkd-i nikah hakkında muamele-i şeriyenin yeni nizamlara göre icra olunacağına dair Estiye Kariyesi İmamı ve akd-i nikah vekili Kara Hasanaki Hacı Receb Hulusi imzalı tahrirat[31 Mayıs 1324]-1908-06-13
ACLEVJ00111.jpg.jpg
Lasithiou Court of First Instance, consisted of the Judges Mihail Katzam, being the chair, and Nikolaou Jorjoudaki (?) and Geogrgiou Adonikaki (?)-1908-01-30
ACLEVJ00125.jpg.jpgLaşid Bidayet Mahkemesinde vaki davalarının neticesi hakkında malumat isteyen Laşid Mahkeme-i Şeriyesi Katibi Çocakoğlaki Mehmed Sami imzalı istida [13 Şubat 1321]-1906-02-26
ACLEVJ00115.jpg.jpgÇokdan beri Bidayet Mahkemesinde muhakeme olunan bir iki davasının neticelerine dair Mahkeme-i Şeriye Katibi Mehmed Sami'nin dilekçesi. [26 Eylül 1322]-1906-10-09
ACLEVJ00113001.jpg.jpg
1321 senesi Kanun-i Sani dönemine ait Laşid Emval-i Eytam Nezareti Umurunu ifa eden müessesat-ı diniye müdüriyetinin karar tezkereleri. [Kanun-i Sani 1321]-1906-01
ACLEVJ00093.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Reisi Banosaki Necip Fehmi ve azaları Kadıoğlaki Atıf, Hamidaki Mustafa, Kolokoraki Mustafa ve Aza Mülazımı Rüstemaki Mustafa Efendilere İslam Müessesat-ı Diniye Müdürü Mehmed Emin Hacı İsmail'in davetnamesi. [10 Eylül 1320]-1904-09-23
1-10 / 38

Discover

Issue Date