1-10 / 91
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVDIV00010.jpg.jpg
1323 senesi ilk Perşembe akşamı Cuma gecesinin Regaib Gecesi olduğuna dair Manastıraki Kariyesinde Şeref-Aram-ı Hamiyet Mendan Ahali-i İslamiyesine ve Kaguş Kariyesi Ahali-i Müslümesine gönderilen ilan. [20 Temmuz 1323]-1907-08-02
ACLEVDIV00056.jpg.jpg1328 sene-i Hicriyesi Receb ayının 1. Cuma gecesi olan şehr-i Haziranın 24.süne müsadif eden Perşembe günü akşamı ve Cuma gecesi Regaib Gecesi olduğuna dair Laşid Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşit'in yazısı. [21 Haziran 1326]-1910-07-04
ACLEVDIV00036.jpg.jpg
Rebiyülevvel ayının 12. Pazar günü akşamı ve Pazartesi gecesi Mevlid Gecesi olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [24 Şubat 1326]-1911-03-09
ACLEVDIV00074.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Canib-i Alisine gönderilen 1325 senesi Zilhicce ayının başlangıcı hakkında muhaberat. [30 Kanun-i Evvvel 1323]-1908-01-12
ACLEVDIV00079.jpg.jpg
Evkaf Nezareti muhasebe-i Merkeziye'nin 17 Şubat 1320 tarihindeki evrakını muhtevi zarf.-1905-03-02
ACLEVDIV00028.jpg.jpg
Seyyare Memuru Gölaki Mustafa Efendi'nin muamelatına dair evrak. [1310-1311]-1894
ACLEVDIV00062.jpg.jpgİzmir Mahkeme-i Şeriyesince Ramazan'ın 27. Cuma gecesi Kadir Gecesi ve 29. Pazar günü akşamı Esna-ı gurubta hilal-i şevval rüyet olunamadığı halde Salı bayram olduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşidin yazısı. [7 Teşrin-i Sani 1321]-1905-11-20
ACLEVDIV00064.jpg.jpg1325 sene-i Hicriyesi Şaban ayının 29. Pazartesi günü akşamı müsait mahallerden ay görülemediği için ayın 30 çekmesi nedeniyle Ramazan'ın 1. gününün Çarşamba olduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı. [21 Eylül 1323]-1907-10-04
ACLEVDIV00052.jpg.jpgMaktul Hacı Eminaki Hüseyin Ağa'nın eşi Maktule Rabia Hanımı'ın erkek çocukları katliamdan kurtulup Estiye Limanında eceliyle vefat ettiğinin ihbar olunduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı.-1904-12-16
ACLEVDIV00065.jpg.jpgŞaban ayının 29. Pazartesi Günü Akşamı ay görülemediğinden ayın 30 çektiği ve Ramazan'ın 1. gününün Çarşamba olduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı. [21 Eylül 1323]-1907-10-04
1-10 / 91

Discover

Issue Date