1-10 / 76
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVDIV00092000.jpg.jpg
1326 senesi Ramazan'ının birinci Günün Şaban ayının 29. gününe tesadüf ettiği eğer hilal görünmezse oraca hilalin görünürse o günün Ramazan'ın birinci günü olacağına dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [6-10 Eylül 1324]-1908-09-19; 1908-09-23
ACLEVDIV00113001.jpg.jpg
Gelecek Cuma gününün Arefe, Cumartesi gününün Kurban Bayramı olması gerektiğine dair Mahkeme-i Şer'iyyeden gönderilen ilam. [17 Kanun-i Evvel 1324]-1908-12-30
ACLEVDIV00097.jpg.jpg1325 senesi Rebiyül-Evvelin 1. gününün Pazartesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı ilm-i haber. [10 Nisan 1323]-1907-04-23
ACLEVDIV00107.jpg.jpg1325 senesi Hicriyesi Ramazan'ın Pazartesi günü başladığına dair Laşid Sancağı Niyabet Vekaleti tarafından alınan karar. [22 Eylül 1323]-1907-10-05
ACLEVDIV00131001.jpg.jpg
Rebiyülevvelin 12. Pazar gecesi Mevlid Kandili olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili ve Yerapetre Müftüsü Mustafa Raşid'in yazısı. [Nisan 1322]-1906-04
ACLEVDIV00116.jpg.jpg1323 senesi Şaban ayının 15. CuMartesi gecesi yani Cuma günü akşamı Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili ve Laşid Livası Müftüsü Mustafa Raşid imzalı yazı.[27 Eylül 1321]-1905-09-30
ACLEVDIV00103.jpg.jpgTowards the President of the Council of Lasithiou Muslim Elders: shipment of a document-1906-09-29
ACLEVDIV00121.jpg.jpg1323 senesi Receb ayının 27. Salı gecesi Miraç Gecesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili ve Laşid Livası Müftüsü Mustafa Raşid imzalı yazı. [10 Eylül 1321]-1905-09-23
ACLEVDIV00132001.jpg.jpg
Zilhiccenin 9. Perşembe günü ve 10. gecesi Kurban Bayramı olduğuna dair Laşid Sancağı Müftüsü Mustafa Raşid'in yazısı. [9 Şubat 1319]-1904-02-22
ACLEVDIV00106.jpg.jpgIn the Name of Lawyer Mih. Kothrin, resident of Ierapetras, representing the Administration of Lasithiou Muslim Foundations: delivery towards Kostadino Pitharaki-1908-04-10
1-10 / 76

Discover

Type