1-10 / 20
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVS00065.jpg.jpgVefat eden kızkardeşi Mirace'nin terekesinden hissesine isabet eden 129 kuruşu Lazanaki Veli Bey'den aldığına dair pusula. [1 Nisan 1312]-1896-04-13
ACLEVS00090.jpg.jpg
The Director of Lasithiou Evkaf invites all the people who have payed Tejeredes and have the relevant receipies to submit them to Evkaf together with the certificates of all of them who have inherited Vakıf lands from members of their Family.-1895-07-04
ACLEVS00072.jpg.jpgMüteveffa valideleri Sedropola Arbiri adlı hanımdan Irsen mutasarrıf oldukları Handra Camii vakfından olan mülklerinin mübayaa seneti.-1895-07-27
ACLEVS00099.jpg.jpg
The Elders of the Kato Horiou Lerapetrou Village certify that the late Margetousa Haji Adoniou Tsetaki died 6 months before and that her only heirs are the children Adoniou and Kalliopin, of Anagnostou or Nikolaou Vogiaji.-1895-10-09
ACLEVS00073.jpg.jpgHandra Camii vakfından olup Estiye'ye tabii Aya Koşya Kariyesi’nde sakine Şilizopola Sofola binti Nikola'nın ve eşi Duvarcı Manosaki Kostandi ve diğer kardeşlerine irsen intikal eden gayr-i mülklerin mübayaa seneti.-1895-09-04
ACLEVS00008.jpg.jpgmüteveffa Çolak Hasanaki Derviş ve zevcesi müteveffa Hanife Hanım’ın terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 300 kuruş aldığına dair pusula. [22 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-02
ACLEVS00010.jpg.jpgPederi Vopolalı Çalpaki Molla Ali terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 45 kuruş aldığına dair pusula. 25 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-05
ACLEVS00033.jpg.jpg
Vavolis Kariyeli müteveffa Saatçi Mustafa Efendi eytamı Yahya, Hilmi ve Melike'nin mirası hakkında yazışmalar. [1311]-1895
ACLEVS00038.jpg.jpgEstiye Kazası, İhlaziye Kariyesi sakinlerinden isbat-ı rüşd eden eşi Nuriye Hüsnüpola'ya babasından intikal eden emlakin idaresinin kendisine verilmesine dair ihlaziyeli Nuriye Hüsnopola'nın eşi Yunus Galakitaki imzalı istida. [3 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-10-15
ACLEVS00036.jpg.jpg
Bundan 20 sene mukaddem vefat eden pederleri Yerapetreli Çavuşoğlu İbrahim Ağa'nın Terekesi Emvalinden Eytam Sandığındaki senetleri hakkında Ahmed ve Nusret Çavuşaki'nin istidası. [27 Şubat 1306]-1891-03-11
1-10 / 20
  • 1
  • 2

Discover