1-10 / 154
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00389.jpg.jpgLaşid Evkaf ve Eytam Sandığının 1311 senesi Temmuz nihayetine kadar icra kılınan muhasebesi. [1 Ağustos 1311]-1895-08-13
ACLEVF00421.jpg.jpg
Nahiye İdaresi tarafından Aya Nikola nam mahalde yeniden inşa olunan çeşmenin masraflarının Evkaf Sandığı'ndan karşılanması hususunda gerekli müsaadenin verilmesi hususunda Yerapetre Nahiye Müdürü'nün istidası. [30 Eylül -5 Kanun-i Evvel 1307]-1891-10-12; 1891-12-17
ACLEVF00427.jpg.jpg
Mirambalo Hamiryako Cami-i Şerifi 1309 senesi mürettebat bedeli olan 243 kuruş 20 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair adı geçen camii imamı Süleyman Mihri imzalı senet. [24 Şubat 1307]-1892-03-07
ACLEVF00394.jpg.jpg
Kendre Cami-i Şerifi'nin 1313 sene-i Hicriyesi sarfiyatı olan 65 kuruş 10 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı Mustafa Sıdkı imzalı pusula. [20 Şubat 1311]-1896-03-03
ACLEVF00431.jpg.jpg1310 senesi kamerisi dahilinde Yenişehir Camii minare ve merdiveninin tamirine verilen 55 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair marangoz imzalı senet. [28 Şubat 1308]-1893-03-12
ACLEVF00291.jpg.jpgOrder of Christian Community of Kapistriou of Ierapetrou, against Markou Fouka and Erginousis Dargonopoulas, Spouses and Residents of Metohiou ivrahim of Ano Ierapetrou-1895-09-12
ACLEVF00417.jpg.jpgYerapetre'de Estiye Kapısı civarındaki namazgah arsalarında yapılmış olan duvarların ve Kaguş Cami-i Şerifi'nin ışık bedeli olan 107 kuruş 20 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kuyumcu Kekaki Ali imzalı pusula. [1 Eylül 1306]-1890-09-13
ACLEVF00526.jpg.jpg
Stelyano Vasilaki ve Manoli Vasilaki ve Saktorya (?) kariyesi yazılı ve çeşitli hesapların bulunduğu kağıt. [Laşid?]-1892-11-02
ACLEVF00424.jpg.jpgEvkaf Dairesinin tuvaletlerinin temizliği için ödenen 28 kuruş 5 paranın makbuzu. [27 Kanun-i Sani 1307]-1892-02-08
ACLEVF00441.jpg.jpgVilayet Varidatından Maarif Sandıklarına verilmekte olan Tedrisiye tahsisatının içinde bulunulan yıla mahsuben Liva Maarif Sandığına isabet edecek miktarın belirlenmesi hususunda Girid Vali Vekili imzalı takrir. [4 Temmuz 1309]-1893-07-16
1-10 / 154

Discover

Issue Date