1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00009.jpg.jpgYerapetre Kasabasında sakine Zeynep binti Mustafa Tahir Efendaki ile Yerapetre Kasabası sakinlerinden İbrahim Bey Bin Derviş Bey'in evlenmesinde şeri mani olmadığına dair Sabık Defterdar Camii imamı imzalı beyanname. [17 Şubat 1334]-1918-02-17
ACLEVFM00014.jpg.jpg
İspirlanga'da sakine Fatma binti İbrahim Reis Seyidaki'nin eşi Ramazan Reis Zolaki veya Mazopaki'nin boşanmasına dair belgeler. [26-30 Mart 1320]-1904-04-08; 1904-04-12
ACLEVFM00032.jpg.jpgİstavrohorili yani Panayotaki zevcesi Despina binti Kaliyopi ve kızkardeşi Nikola Gaiforapola zevcesi Sofiya namlarına olarak varid olduğuna dair makbuz. [29 Mayıs 1322]-1906-06-11
ACLEVFM00016.jpg.jpgSeyidaki İbrahim Ağa'nın Kızı Fatma Hanım'ın eşi Servelaki Ramazan Reis Kandiye'ye firar etmiş ve evlenmiş olduğundan Fatma Hanım'la ilişkisi kalmadığına dair İspirlanga Cami-i Şerifi İmamı ve Niyabet-i Şeriye Vekili Babalaki İbrahim tarafından verilen yazı-1904-02-15
ACLEVFM00008.jpg.jpg19 Yaşlarında Zehra Hanım binti Mustafa Şabanalaki ile Kandiye sakinlerinden 33 Yaşlarında Osman ibn Mustafa İbrahim Bağaki'nin evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii imamı imzalı beyanname. [11 Kanun-i Evvel 1337]-1921-12-11
ACLEVFM00013.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Zarife binti Ali Konalaki'nin Kasaba-ı mezkure sakinlerinden İbrahim bin Ali Yesiralaki ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamının ilm-i haberi. [14 Haziran 1334]-1918-06-14
ACLEVFM00007.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden 22 Yaşlarında Hanım Hüseyin Göleki ile 24 Yaşlarında Receb'in evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı beyanname. [6 Kanun-i Sani 1337]-1921-01-06
ACLEVFM00011.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Melek binti Ali'nin Kasaba-ı mezkur ahalisinden Mustafa bin Osman ile evlenmesine bir mani-i şeri olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamı tarafından verilen ilm-i haber. [24 Haziran 1334]-1918-06-24
ACLEVFM00019.jpg.jpgÇelebi Arnavutaki'nin Gülüzar ile izdivacına mübeyyin nikahı akd edildiği, Derviş Alaki nikahının harcıyla pul bedelini Mahkeme-i Şeriyyeye eksik gönderdiğine dair Laşid Sancağında kadı vazifesini İfa eden Laşid Müftüsü Mustafa Raşid imzalı tahrirat.-1904-03-17
ACLEVFM00015.jpg.jpgEstiye'nin Vavolis Kariyesi ahalisinden Molla Hüseyin Perzikaki, zevcesi ile iyi geçinemediği ve eşine iyi davranmadığından mahkemeye çağrılarak tenbihte bulunulmasına dair Mustafa Raşid'in tahriratı.-1911-08-18
1-10 / 19
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date