Ekte gönderilen mesele-i şeriyenin fetvasının gönderilme hususundaki takrir [25 Teşrin-i Evvel 1330]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVJ00054.jpg677.59 KBJPEG
Başlık
Ekte gönderilen mesele-i şeriyenin fetvasının gönderilme hususundaki takrir [25 Teşrin-i Evvel 1330]
Tanım
Kandiye Müftülüğü Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1914-11-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57558
Koleksiyonlar
Biçim
20,5-29 cm
Kod
ACIEVJ00054
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.